Zo ontdek ik het lezen!, deel 2
(Delft, Elmar, 2017)

Deel 2 van Zo ontdek ik het lezen! is op 15 juni 2017 verschenen.


Voorkant werkboek

De drie hoofdonderwerpen zijn:

• de meertekenletters zoals ‘ij’, ‘oe’, ‘eu’, ‘ooi’, ‘ng’ en ‘eeuw’;
• de stomme klinkers zoals ‘e’ (twee keer in ‘geworden’), ‘i’ (in ‘dertig’ en ‘aardig’) en ‘ij’ (zoals in ‘moeilijk’ en ‘mijn’ (m’n));
• de hoofdletters.

Zie verder het inkijkexemplaar, met daarin:
de inhoudsopgave,
hoofdstuk 1, over de stomme ‘e’,
hoofdstuk 2, over de ‘ij’, twee eerste bladzijden,
hoofdstuk 16, over de ‘ei’,
hoofdstuk 23, over de stomme ‘ij’,
hoofdstuk 29, ‘Ziekenhuis’ en ‘Lieveheersbeestje’ (verhaaltjes 3 en 4).

Het kind begint aan deel 2 nadat het gedurende vier maanden deel 1 heeft gedaan. Het doet deel 2 eveneens in vier maanden. Aan het slot leest het verhaaltjes als ‘Ziekenhuis’ en ‘Lieveheersbeestje’ – dus nadat het acht maanden eerder als leesrijp kind aan de slag is gegaan met deel 1.


Omslag handleiding

Bestellen van de handleiding en het werkboek
Klik hier voor de prijzen en het bestellen van de handleiding en het werkboek.

—————————————————————————————

Verbeteringen
Op 5 juli 2017 zijn in het werkboek vier verbeteringen aangebracht, die ook meteen zijn verwerkt in werkboeken die daarna zijn besteld:
* op p.26 stond ‘ook hoorden ze eens een kind huilen’; dat is veranderd in ‘ook hoorden ze eens een harde knal’;
* op p.33 stond ‘want ze hield van bloemen’; dat is veranderd in ‘want ze zag graag bloemen’;
* op p.68 stond ‘kan goed b___en’; dat is veranderd in ‘kan snel b___en’;
* op p.68 stond ‘h__ van j__ en blijf je altijd’; dat is veranderd in ‘h__ veel van j__ en blijf je’.

—————————————————————————————

Toegevoegde tips om deel 2 nog leuker te maken; 8 februari 2018
1. Bij allerlei leesoefeningen staat dat de leerling daar tekeningen bij kan maken (en het getekende woord of de getekende zin bij schrijft). Dat tekenen kun je uitbreiden tot het maken van een stilleven of tafereel en daar een foto van maken die dan wordt ingeplakt.
2. Het is van belang om geregeld klankanalyse te blijven doen. Gebruik daarbij de spelvarianten die in deel 1 van Zo ontdek ik het lezen! op p.40-42 staan. Kinderen vinden klankanalyse niet alleen leuk maar ze zullen die ook keihard nodig hebben bij het leren van de spelling van woorden als ‘hand’, ‘boten’, ‘botten’ en ‘hij vindt’ – de vier hoofdonderwerpen van deel 3 van Zo ontdek ik het lezen!.
3. In deel 1 van Zo ontdek ik het lezen! vinden kinderen het leuk om met hun lichaam de letter van het hoofdstuk te maken.
* De hoofdletters worden tegen het slot van deel 2 ontdekt. Elk kind afzonderlijk kan ze met zijn lichaam uitbeelden. De foto’s daarvan kunnen in een apart schrift worden ingeplakt.
* De tweetekenletters (zoals ‘ij’, ‘oe’, ‘ng’) kun je twee kinderen met hun lichamen laten uitbeelden. De foto’s daarvan kunnen in een apart schrift worden ingeplakt.
* Hetzelfde geldt voor drie kinderen en de drietekenletters ‘aai’, ‘ooi’ en ‘oei’.
* Hetzelfde geldt voor vier kinderen en de viertekenletters ‘eeuw’ en ‘ieuw’.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 15 april 2018