Ontdekkend Leren Schrijven (OLS)

In juni 2016 is de theoretische grondslag van OLS in orde gekomen. In het jaarboek van Histos voor 2016 is er een artikel over verschenen. Klik hier voor de samenvatting.

Het lag in de bedoeling dat OLS in de loop van 2020 beschikbaar zou zijn voor gebruik op scholen. Daar is onder meer onderzoek naar de ontwikkeling van het beheersen van de regelgeleide spellingkwesties tussen gekomen; zie Zo ontdek ik het lezen!, deel 3.
   Op dit ogenblik valt niets te zeggen over de verschijning van OLS voor de scholen.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 18 januari 2021

To top