Welkom op de webstek van

Ontdekkend Leren

Ontdekkend Leren (OL) is op 4 juli 2017 bij de Kamer van Koophandel, Amsterdam, ingeschreven.
   OL verzorgt lezingen, cursussen, artikelen en studiebijeenkomsten op het gebied van ontdekkend leren.

Uitgangspunten
OL heeft twee uitgangspunten:

 • degene die iets leert, is neurologisch en psychologisch toe aan de betreffende leerstof:
     het kind dat leesrijp is, leert lezen;
     het kind dat schrijfrijp is, leert schrijven;
     het kind dat rijp is voor de spelling in verband met /hant/-‘hand’ en /rip/-‘rib’, leert de spelling van deze woorden;
     en zo ook met de vier andere regelgeleide spellingkwesties.
 • leerstof wordt niet uitgelegd, maar de leerling ontdekt die zelf – constructie is het sleutelwoord; de leerkracht instrueert niet maar begeleidt de leerling in zijn ontdekkingstocht.

Aanbod
Elke leerstof kan op een ontdekkende manier worden aangeboden. Op dit ogenblik doet OL dat voor deze drie vakken in de onderbouw van de basisschool:

 • Ontdekkend Leren Lezen (OLL) – OLL is sedert 24 september 2018 klaar en bestaat uit vier delen. Klik hier.
 • Ontdekkend Leren Schrijven (OLS) – OLS is alleen theoretisch rond en zal hopelijk in 2023 of 2024 voor scholen beschikbaar zijn. Klik hier.
 • Ontdekkend Leren Rekenen (OLR) – OLR staat theoretisch in de steigers; aan de rekenrijpheidstoets moet nog worden geschaafd; OLR zal niet vóór 2026/2027 voor scholen beschikbaar zijn.

Artikelen
De kern van Ontdekkend Leren is: het kind moet ergens aan toe zijn (‘rijpheid’) en de leerstof moet op ontdekkende wijze worden aangeboden (bijvoorbeeld in een ontdekblad).
   Deze artikelen brengen deze kern goed tot uiting:

 • ‘Ontdekkend leren geeft kind veel meer voldoening'(BN / De Stem, 22 mei 2019); klik hier; zie ook Eindhovens Dagblad, 31 mei 2019 en Brabants Dagblad, 1 juli 2019.
 • ‘”Ontdekken” en “ontdekken” is twee…'(Ontdekkend Leren, november 2020); klik hier.
 • ‘Constructivisme en onderwijs’ (wij-leren, 22 februari 2022) – het volgende artikel als vijfluik; klik hier.
 • ‘Onderwijs, constructivisme en rijpheid’ (Struktuur en genese, 3 maart 2022); klik hier.
 • Artikelen over Ontdekkend Leren Lezen in het bijzonder; klik hier

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Als OL over persoonsgegevens van u beschikt, is een reglement op die gegevens van toepassing. Klik hier

De kleuter in de O speelt met een slipper en andere voorwerpen in een plas en ontdekt zo de wetten van het drijven en het zinken.
De boeken in de L symboliseren Ontdekkend Leren Lezen (OLL). 

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 4 maart 2022

To top