Welkom op de webstek van

Ontdekkend Leren

Ontdekkend Leren (OL) is op 4 juli 2017 bij de Kamer van Koophandel, Amsterdam, ingeschreven.
   OL verzorgt lezingen, cursussen, artikelen en studiebijeenkomsten op het gebied van ontdekkend leren.

OL heeft twee uitgangspunten:

 • degene die iets leert, is neurologisch en psychologisch toe aan de betreffende leerstof:
     het kind dat leesrijp is, leert lezen;
     het kind dat schrijfrijp is, leert schrijven;
     het kind dat rijp is voor de spelling in verband met /hant/-‘hand’ en /rip/-‘rib’, leert de spelling van deze woorden;
     enzovoort.
 • leerstof wordt niet uitgelegd, maar de leerling ontdekt die zelf – constructie is het sleutelwoord; de leerkracht instrueert niet maar begeleidt de leerling in zijn ontdekkingstocht.

Zie ook het artikel ‘Ontdekkend leren geeft kind veel meer voldoening’.

Elke leerstof kan op een ontdekkende manier worden aangeboden. Op dit ogenblik doet OL deze drie vakken voor de onderbouw van de basisschool:

 • Ontdekkend Leren Lezen (OLL) – OLL is sedert 24 september 2018 klaar en bestaat uit vier delen. Klik hier.
 • Ontdekkend Leren Schrijven (OLS) – OLS is alleen theoretisch rond en zal hopelijk in 2020 voor scholen beschikbaar zijn. Klik hier.
 • Ontdekkend Leren Rekenen (OLR) – OLR staat theoretisch in de steigers, maar aan de rekenrijpheidstoets moet nog veel worden geschaafd.

Als OL over persoonsgegevens van u beschikt, is een reglement op die gegevens van toepassing. Klik hier.

De kleuter in de O speelt met een slipper en andere voorwerpen in een plas en ontdekt zo de wetten van het drijven en het zinken.
De boeken in de L symboliseren Ontdekkend Leren Lezen (OLL). 

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 24 mei 2019