Welkom op de webstek van

Ontdekkend Leren

Ontdekkend Leren (OL) is op 4 juli 2017 bij de Kamer van Koophandel, Amsterdam, ingeschreven.
   OL verzorgt lezingen, cursussen, artikelen en studiebijeenkomsten op het gebied van ontdekkend leren.

OL heeft twee uitgangspunten:

 • degene die iets leert, is neurologisch en psychologisch toe aan de betreffende leerstof:
     het kind dat leesrijp is, leert lezen;
     het kind dat schrijfrijp is, leert schrijven;
     het kind dat rijp is voor de spelling in verband met /hant/-‘hand’ en /rip/-‘rib’, leert de spelling van deze woorden;
     enzovoort.
 • leerstof wordt niet uitgelegd, maar de leerling ontdekt die zelf – constructie is het sleutelwoord; de leerkracht instrueert niet maar begeleidt de leerling in zijn ontdekkingstocht.

Zie ook het artikel ‘Ontdekkend leren geeft kind veel meer voldoening’ (BN / De Stem, 22 mei 2019); zie ook Eindhovens Dagblad, 31 mei 2019 en Brabants Dagblad, 1 juli 2019.

Elke leerstof kan op een ontdekkende manier worden aangeboden. Op dit ogenblik doet OL deze drie vakken voor de onderbouw van de basisschool:

 • Ontdekkend Leren Lezen (OLL) – OLL is sedert 24 september 2018 klaar en bestaat uit vier delen. Klik hier.
 • Ontdekkend Leren Schrijven (OLS) – OLS is alleen theoretisch rond en zal hopelijk in 2021 of 2022 voor scholen beschikbaar zijn. Klik hier.
 • Ontdekkend Leren Rekenen (OLR) – OLR staat theoretisch in de steigers, maar aan de rekenrijpheidstoets moet nog worden geschaafd.

Als OL over persoonsgegevens van u beschikt, is een reglement op die gegevens van toepassing. Klik hier.

De kleuter in de O speelt met een slipper en andere voorwerpen in een plas en ontdekt zo de wetten van het drijven en het zinken.
De boeken in de L symboliseren Ontdekkend Leren Lezen (OLL). 

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 15 november 2019