Reacties van oud-cursisten

In de cursus ‘Leesrijpheid’ heb ik kennis gemaakt met de leeslijn ‘Zo ontdek ik het lezen’. Ontdekkend leren lezen is voor mij als leerkracht en als ouder een verrijking, omdat ik beter naar kinderen ben gaan kijken en luisteren.
    Ewald Vervaet vertelt enthousiast en deskundig over leesles en letteraanbod in aansluiting bij de ontwikkeling van kinderen. De praktijkvoorbeelden die hij geeft, vind ik erg waardevol, omdat ze voortkomen uit jarenlang onderzoek op verschillende basisscholen.
    In de periode dat ik de cursus volgde heb ik ontdekt hoe kinderen spelen, tekenen en met klanken en vormen bezig zijn. Sedertdien weet ik hoe ik kan nagaan in welke fase van hun ontwikkeling ze zitten. Deze kennis heeft mij geholpen om zorgvuldig te kunnen onderbouwen of een leerling klaar is voor groep 3 of niet. Daarnaast gaf het mij handvatten wat ik kan aanbieden aan kinderen die al toe zijn aan het leren lezen.
    Kortom een waardevolle cursus voor iedereen die met kinderen in de basisschoolleeftijd werkt en/of meer wil weten over leesrijpheid.
    D.V. te Oosterhout (Noord-Brabant)

Bij het bepalen van de psychologische ontwikkelingsfase van de kleuter heeft ontwikkelingspsycholoog Dr. Ewald Vervaet veel onderzoek gedaan. Voor het kleuteronderwijs is het soms lastig om deze ontwikkelingsfasen, processen en vaardigheden goed in beeld te brengen. De cursus Leesrijpheid van Ewald Vervaet heeft mij echter heel erg geholpen om de specifieke ontwikkelingsfasen goed in beeld te krijgen. In de cursus wordt duidelijk uitgelegd hoe het mogelijk is deze fasen te herkennen. Theoretische kennis wordt daarbij verweven met de praktijk van het kleuteronderwijs en het aanvankelijke leesonderwijs. De actuele ontwikkelingsfase van de kleuter wordt wetenschappelijk bewezen, gevolgd en zo nodig worden er vakinhoudelijke adviezen gegeven.
    Voor mij is Ewald Vervaet ook een inspirator vanwege zijn inzet om de verworvenheden van het kleuteronderwijs te behouden. Eén van zijn uitspraken tijdens de cursus Leesrijpheid wil ik je niet onthouden:
            Een belangrijk gegeven is dat wat kleuters zélf, van binnenuit, aan ervaringen, kennis en vaardigheden opdoen, ze niet meer vergeten.
                Deze beklijven omdat ze aansluiten bij de ontwikkelingsfase waarin ze zich op dat moment bevinden!
                Als een kleuter het zélf nog niet ontdekt, is het er ook nog niet aan toe! Een leerproces begint namelijk bij de vermogens van een kind.
    B.v.E. te Zevenaar (Gelderland)

Met veel plezier de cursus Leesrijpheid gevolgd. Toepassen van de opgedane kennis in praktische proeven. Het laten starten van leerlingen op het juiste moment en niet als het leerjaar begint, is een grote winst. Alle leerlingen lazen aan het eind van het jaar op niveau of ruim daar boven en … met veel leesPLEZIER. De allergrootste winst die je kunt behalen.
    J.W. te N. (Friesland)

Ik was heel blij met de cursus. Ik was wat verloren als kleuterleidster met die andere kijk op leren lezen. We hebben toen meteen van hem de formulieren van de leesrijpheidstoets gedaan en we hebben meteen het materiaal bij Ontdekkend Leren Lezen aangeschaft.
    Sylvia te Sittard (Limburg)

De cursus heb ik als heel waardevol ervaren.  
    Zo mooi hoe je met bepaalde proeven kan kijken in welke fase het kind van zijn ontwikkeling zit. 
    Ik loop regelmatig tegen het schoolse systeem aan en vooral dat kleuters veel te vroeg met letters en cijfers bezig worden gehouden en daar ook nog op worden getoetst. Kijk naar de rijpheid van de kinderen, waar zijn ze aan toe. De proeven van OLL laten dit heel mooi zien en zo kan je het goed onderbouwen!
    Begin niet te vroeg met leren lezen….. Een kleuter is geen schoolkind!
    A.D. te Bolsward (Friesland)

Ik ben een ouderwetse, moderne leerkracht en ouderwets opgeleide kleuterjuf. Daardoor kijk ik waarschijnlijk (zeker weten!) beter naar hoe kinderen zich ontwikkelen dan zonder die opleiding. Van het bestuur en de directie moesten we op een gegeven ogenblik de kinderen al in groep 2 letters leren. 15 stuks aan het eind van groep 2. In die tijd deed ik de cursus ‘Leesrijpheid’ van Ewald Vervaet. Hij vertelde dingen waar ik een Aha-Erlebnis bij had: ik had het toch goed geleerd vroeger. Eindelijk iemand die wist waar hij het over had en de frustratie begreep van ‘kleuterjuffen’ over het verplicht aanleren van letters. Ik vond het mooiste: als het kind eraan toe is, bied je het aan. En anders nog niet. Wat een wijze woorden en wat een inzicht!! Ik was in de hemel! Heerlijk! Eindelijk, eindelijk iemand die weet hoe het gaat en hoe het werkt met de ontwikkeling van jonge kinderen.
    Ik heb meteen de boeken besteld. Kinderen die aan lezen toe bleken te zijn, kozen niets liever dan het werkboek van Zo ontdek ik het lezen!. En het gaat ook nog eens snel, gemakkelijk en zonder veel moeite. Net als leren lopen en leren praten.
    Ook zag ik hoe een kind dat achttien letters kende, maar niet leesrijp was, inderdaad niet kon leren lezen. En hoe een kind dat maar vier letters kende maar wel aan lezen toe was, inderdaad leerde lezen. 
    Heb je vragen aan mij? Stel ze gerust via oll@ontdekkendleren.nl!!
    Marianne Delandell te Drachten (Friesland)

Wat mij heel erg is bijgebleven van Ewald Vervaets cursus ‘Leesrijpheid’ is, dat hij met zijn vele onderzoeken ontdekte, dat de verbindingen in de hersenen bij veel jonge kinderen nog niet klaar zijn voor het leren lezen en hij er daarom voor pleitte, dat het leesonderwijs in Nederland daarop zou anticiperen. Dat vind ik een heel nobel doel, maar dit is in ons huidige onderwijs nog niet bereikt?! Ewald is hierin niet te stoppen en blijft doorgaan en anderen enthousiasmeren.   
    Joke Zweerink-Jansen te Varsseveld (Gelderland)

Het woord ‘ontdekkend’ in de naam van de cursus trok mijn aandacht. In mijn groep 3 merkte ik namelijk dat sommige kinderen moeite bleven houden met lezen, wat ik ook probeerde. Misschien dat deze manier die kinderen zou kunnen helpen?   
    Eenmaal op de cursus werd het me duidelijk dat wanneer ik de rijpheid goed in beeld had, wist welk onderwijs het meest passend was. We oefenden in het interpreteren van de schrijf- en leesproef. Dat deden we aan de hand van de proeven die door onszelf werden afgenomen. Dat was af en toe best spannend – want klopte mijn interpretatie wel? – maar heel goed om dat zo met elkaar te doen.
    Inmiddels heb ik een kleutergroep en weet ik dat zo’n kleine proef heel duidelijk in beeld brengt waar een kind in zijn ontwikkeling is. Daarmee kan ik vrij nauwkeurig aangeven in hoeverre de leeslessen in groep 3 bij dit kind succes zullen hebben. Al wens ik iedereen toe dat die kan beginnen met leeslessen op het moment dat leesrijpheid is aangetoond – niet standaard dus op de eerste dag in groep 3. Mijns inziens is Ontdekkend Leren Lezen de meest kind-, leerkracht- en oudervriendelijke leesmethode die er bestaat!
    Esther Meima te A (Utrecht)

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 23 augustus 2021

To top