Leesrijpheid; van spelen met klanken en vormen naar leesles

Leesonderwijs óp het ontwikkelingsnivo
De cursus ‘Leesrijpheid’ staat al sedert 2015 in de traditie van leesonderwijs dat aansluit óp het ontwikkelingsnivo van elk kind – van klanken en vormen (doorgaans groep 2) via hakken-en-plakken (doorgaans groep 3) naar spelling (doorgaans groepen 4-8). Dit leesonderwijs heet Ontdekkend Leren Lezen (OLL); zie ontdekkend leren lezen en ontdekkend leren.
   De cursus wordt sinds het najaar van 2017 ondersteund door het officiële onderwijsbeleid. Dat beleid was de afgelopen decennia gericht op (voorbereidend) leesonderwijs bóven het ontwikkelingsnivo van de leerlingen. Het huidige onderwijsbeleid verlegt de koers naar (voorbereidend) leesonderwijs dat aansluit óp hun ontwikkelingsnivo.

Onderbouw en leesspecialisten
De cursus richt zich op onderbouwleerkrachten én op leesspecialisten.  De cursus leert u om niet te vroeg met leesles te beginnen maar ook niet te laat. Door op tijd te zijn voorkomt u problemen als faalangst, afkeer van school en/of lezen, een kloof tussen technisch en begrijpend lezen, een terugval in groep 5 of 6 en functionele ongeletterdheid aan het eind van groep 8.
   Het beginsel ‘aansluiten óp het ontwikkelingsnivo van het kind’ geldt uiteraard niet alleen voor het leren lezen in de onderbouw maar ook voor het leren spellen in de bovenbouw. Er zijn dan ook de cursussen ‘Spellingrijpheid’ voor bovenbouwleerkrachten (en leesspecialisten) en ‘Leesrijpheid en spellingrijpheid’ voor alle leerkrachten (en leesspecialisten).

Kern van de cursus
De cursus heeft twee kernonderwerpen.
   Het eerste kernonderwerp is het zelfstandig leren uitvoeren en interpreteren van de leesrijpheidstoets. Deze toets bestaat uit twee proeven: de schrijfproef en de leesproef; zie formulieren.
   Het tweede kernonderwerp is het werken met OLL, en wel op twee nivo’s:
* Leerlingen die in neurologisch en psychologisch opzicht kleuters zijn, spelen met klanken en vormen. Voor hen is er het boek Klank- en vormspel; zie Klank- en vormspel.
* Leerlingen die in neurologisch en psychologisch opzicht jonge schoolkinderen zijn, leren lezen. Voor hen zijn er de delen 1 en 2 van het boek Zo ontdek ik het lezen!; zie deel 1 en deel 2.

Wat verder aan bod komt
Vijf andere onderwerpen zijn:
* Het bepalen van de rijpheid voor Klank- en vormspel.
* Het bepalen van de rijpheden voor het vijf regelgeleide spellingkwesties in het Nederlands, in spellingdeel 3 van Zo ontdek ik het lezen!.
* De neurologische basis van (voorbereidend) leesonderwijs.
* Materiaal van alle andere leesmethodes kan alleen bij OLL worden gebruikt, als alle letters erin in OLL aan bod zijn geweest.
* De organisatie aan uw school van leesonderwijs óp het ontwikkelingsnivo van alle leerlingen.

Vier lessen
De cursus bestaat uit drie lessen van elk drie uur.
   Er is een vierde les: de terugkombijeenkomst na 6-9 maanden. Daarop kan men allerlei punten met elkaar en met de docent bespreken: Hoe gaan de proeven? Hoe zijn de ervaringen op uw school met Klank- en vormspel en met Zo ontdek ik het lezen!? Hoe organiseert u OLL op uw school?

Lesstof
Klank- en vormspel, handleiding en speelboek voor niet-leesrijpe leerlingen (Germa van Dijk en Ewald Vervaet),
    Zo ontdek ik het lezen!, deel 1, handleiding voor leerkrachten en werkboek voor leesrijpe leerlingen (Ewald Vervaet),
    Zo ontdek ik het lezen!, deel 2, handleiding voor leerkrachten en werkboek voor leesrijpe leerlingen (Ewald Vervaet),
    Naar school; psychologie van 3 tot 8 jaar (Ewald Vervaet) en
    Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (Ewald Vervaet) (inkijkexemplaar).

Reacties van oud-cursisten; klik hier voor de meer uitvoerige reacties
Ontdekkend leren lezen is voor mij als leerkracht en als ouder een verrijking, omdat ik beter naar kinderen ben gaan kijken en luisteren. 
    Ewald Vervaet vertelt enthousiast en deskundig over leesles en letteraanbod in aansluiting bij de ontwikkeling van kinderen.
    Deze kennis heeft mij geholpen om zorgvuldig te kunnen onderbouwen of een leerling klaar is voor groep 3 of niet. 
    D.V. te Oosterhout (Noord-Brabant)

Voor het kleuteronderwijs is het soms lastig om deze ontwikkelingsfasen, processen en vaardigheden goed in beeld te brengen. De cursus Leesrijpheid van Ewald Vervaet heeft mij echter heel erg geholpen om de specifieke ontwikkelingsfasen goed in beeld te krijgen.
    Voor mij is Ewald Vervaet ook een inspirator vanwege zijn inzet om de verworvenheden van het kleuteronderwijs te behouden.
    B.v.E. te Zevenaar (Gelderland)

Met veel plezier de cursus Leesrijpheid gevolgd. Het laten starten van leerlingen op het juiste moment begint, is een grote winst. Alle leerlingen lazen aan het eind van het jaar op niveau of ruim daar boven en … met veel leesPLEZIER. De allergrootste winst die je kunt behalen.
    J.W. te N. (Friesland)

Ik was heel blij met de cursus. We hebben toen meteen van Ewald Vervaet de formulieren van de leesrijpheidstoets gedaan en we hebben meteen het materiaal bij Ontdekkend Leren Lezen aangeschaft.
    Sylvia te Sittard (Limburg)

De cursus heb ik als heel waardevol ervaren. Zo mooi hoe je met bepaalde proeven kan kijken in welke fase het kind van zijn ontwikkeling zit. 
    Ik loop regelmatig tegen het schoolse systeem aan en vooral dat kleuters veel te vroeg met letters en cijfers bezig worden gehouden en daar ook nog op worden getoetst. Kijk naar de rijpheid van de kinderen, waar zijn ze aan toe. De proeven van OLL laten dit heel mooi zien en zo kan je het goed onderbouwen!
    Een kleuter is geen schoolkind!
    A.D. te Bolsward (Friesland)

Ik deed de cursus ‘Leesrijpheid’ van Ewald Vervaet. Hij vertelde dingen waar ik een Aha-Erlebnis bij had. Eindelijk iemand die wist waar hij het over had en de frustratie begreep van ‘kleuterjuffen’ over het verplicht aanleren van letters. Eindelijk, eindelijk iemand die weet hoe het gaat en hoe het werkt met de ontwikkeling van jonge kinderen.
   Ik heb meteen de boeken besteld. Kinderen die aan lezen toe bleken te zijn, kozen niets liever dan het werkboek van Zo ontdek ik het lezen!. En het gaat ook nog eens snel, gemakkelijk en zonder veel moeite. Net als leren lopen en leren praten.
   Marianne Delandell te Drachten (Friesland)

Ewald Vervaet ontdekte, dat de verbindingen in de hersenen bij veel jonge kinderen nog niet klaar zijn voor het leren lezen en daarom pleitte hij ervoor, dat het leesonderwijs in Nederland daarop zou anticiperen. Dat vind ik een heel nobel doel. Ewald blijft doorgaan en anderen enthousiasmeren.   
   Joke Zweerink-Jansen te Varsseveld (Gelderland)

Ik weet ik dat een kleine proef als de schrijf- en leesproef heel duidelijk in beeld brengt waar een kind in zijn ontwikkeling is. Daarmee kan ik vrij nauwkeurig aangeven in hoeverre de leeslessen in groep 3 bij dit kind succes zullen hebben. Mijns inziens is Ontdekkend Leren Lezen de meest kind-, leerkracht- en oudervriendelijke leesmethode die er bestaat!
Esther Meima te A (Utrecht)

Prijzen (cursus excl. 21% BTW; pakketten incl. verzendkosten en 9% BTW)
Cursus:     € 345,00 –  drie dagdelen; de terugkombijeenkomst is gratis
Pakket A: €    49,00 – delen van Klank- en vormspel (PDF; voor proefles aan klank- en vormrijpe kinderen; 12 van de 40 hoofdstukken) en Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (boek)
Pakket B: €    49,00 – delen van OLL, 1 (PDF; voor proefles aan leesrijpe kinderen; de hoofdstukken tot en met de letter ‘l’) en Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (boek)
Pakket C: €    49,00 – delen van OLL, 3 (PDF; voor proefles aan kinderen die rijp zijn voor ‘hand’/’rib’; de eerste 27 bladzijdes) en Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (boek)
Pakket D:  € 255,00 – de negen OLL-boeken (voor schoolbrede proef met de 20% van de leerlingboeken zonder watermerk) en Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (boek)
Pakket E:  € 255,00 – de negen OLL-boeken (met koopovereenkomst en veiligheidsregel in de leerlingboeken; voor thuisonderwijs) en Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (boek)
(Als u meerdere pakketten bestelt, ontvangt en betaalt u slechts één keer het boek Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis – tenzij u anders aangeeft)

Docent
dr. Ewald Vervaet

Aanmelden en verdere informatie
020 – 681.2529
info@ontdekkendleren.nl

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 23 mei 2023

To top