Spellingrijpheid; van leesles naar spellingles

Spellingonderwijs óp het ontwikkelingsnivo
De cursus ‘Spellingrijpheid’ staat al sedert 2015 in de traditie van leesonderwijs dat aansluit óp het ontwikkelingsnivo van elk kind – van klanken en vormen (doorgaans groep 2) via hakken-en-plakken (doorgaans groep 3) naar spelling (doorgaans groepen 4-8). Dit leesonderwijs heet Ontdekkend Leren Lezen (OLL); zie ontdekkend leren lezen en ontdekkend leren.
   De cursus wordt sinds het najaar van 2017 ondersteund door het officiële onderwijsbeleid. Dat beleid was de afgelopen decennia gericht op (voorbereidend) leesonderwijs bóven het ontwikkelingsnivo van de leerlingen. Het huidige onderwijsbeleid verlegt de koers naar (voorbereidend) leesonderwijs dat aansluit óp hun ontwikkelingsnivo.

Bovenbouw en leesspecialisten
De cursus richt zich op bovenbouwleerkrachten en lees- en taalspecialisten. De cursus leert u om niet te vroeg met spelling te beginnen maar ook niet te laat. Door op tijd te zijn voorkomt u problemen als faalangst, afkeer van school, taal en/of lezen, een terugval in groep 5 of 6, klakkeloos en fout toepassen van spellingregels en functionele ongeletterdheid aan het eind van groep 8.
   Het beginsel ‘aansluiten óp het ontwikkelingsnivo van het kind’ geldt uiteraard niet alleen voor het leren lezen in de onderbouw maar ook voor het leren spellen in de bovenbouw. Er zijn dan ook de cursussen ‘Leesrijpheid’ voor onderbouwleerkrachten (en lees- en taalspecialisten) en ‘Leesrijpheid en spellingrijpheid’ voor alle leerkrachten (en lees- en taalspecialisten).

Kern van de cursus
De cursus heeft twee kernonderwerpen.
   Het eerste kernonderwerp is het zelfstandig leren uitvoeren en interpreteren van de vijf spellingrijpheidstoetsen, namelijk voor ‘hand’/’rib’, voor ‘boten’/’botten’, voor ‘ik landde/rustte’, voor ‘jij vindt’ en voor ‘wij landden/rustten toen’.
   Het tweede kernonderwerp is het werken met OLL, en wel op het nivo van leerlingen die in neurologisch en psychologisch opzicht oudere schoolkinderen zijn en spellingrijp zijn. Voor hen is er deel 3 van het boek Zo ontdek ik het lezen!; zie deel 3.

Wat verder aan bod komt
Vier andere onderwerpen zijn:
* Het bepalen van de rijpheid voor Klank- en vormspel.
* Het bepalen van de leesrijpheid en dus van de rijpheid voor de delen 1 en 2 van Zo ontdek ik het lezen!.
* De neurologische basis van (voorbereidend) leesonderwijs.
* De organisatie aan uw school van leesonderwijs óp het ontwikkelingsnivo van alle leerlingen.

Vier lessen
De cursus bestaat uit drie lessen van elk drie uur.
   Er is een vierde les: de terugkombijeenkomst na 6-9 maanden. Daarop kan men allerlei punten met elkaar en met de docent bespreken: Hoe gaan de spellingrijpheidsproeven? Hoe zijn de ervaringen op uw school deel 3 van Zo ontdek ik het lezen!? Hoe organiseer je OLL op uw school?

Lesstof
Zo ontdek ik het lezen!, deel 3, handleiding voor leerkrachten en werkboek voor leesrijpe leerlingen (Ewald Vervaet),
    Naar school; psychologie van 3 tot 8 jaar (Ewald Vervaet) en
    Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (Ewald Vervaet) (inkijkexemplaar).

Reacties van oud-cursisten; klik hier voor de meer uitvoerige reacties
Ik vond het een leerzame cursus en heb dingen al in de klas geprobeerd. En ook duidelijk wat Ewalds methode doet bij de kinderen.
   Siham Hallouzi te Almere (Flevoland)

Ik heb heel lang al niet zo een fijne cursus gehad. Ewald is betrokken en serieus in zijn vak. 
   Maryam A. te Almere (Flevoland) 

Prijzen (cursus excl. 21% BTW; pakketten incl. verzendkosten en 9% BTW)
Cursus:     € 345,00 –  drie dagdelen; de terugkombijeenkomst is gratis
Pakket A: €    49,00 – delen van Klank- en vormspel (PDF; voor proefles aan klank- en vormrijpe kinderen; 12 van de 40 hoofdstukken) en Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (boek)
Pakket B: €    49,00 – delen van OLL, 1 (PDF; voor proefles aan leesrijpe kinderen; de hoofdstukken tot en met de letter ‘l’) en Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (boek)
Pakket C: €    49,00 – delen van OLL, 3 (PDF; voor proefles aan kinderen die rijp zijn voor ‘hand’/’rib’) en Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (boek)
Pakket D:  € 255,00 – de negen OLL-boeken (voor schoolbrede proef met de 20% van de leerlingboeken zonder watermerk) en Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (boek)
Pakket E:  € 255,00 – de negen OLL-boeken (met koopovereenkomst en veiligheidsregel in de leerlingboeken; voor thuisonderwijs) en Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (boek)

Docent
dr. Ewald Vervaet

Aanmelden en verdere informatie
020 – 681.2529
info@ontdekkendleren.nl

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 23 mei 2023

To top