Drie cursussen bij Ontdekkend Leren Lezen (OLL)

Rond Klank- en vormspel en de drie delen van Zo ontdek ik het lezen! geeft dr. Ewald Vervaet drie cursussen:

Leesrijpheid; van spelen met klanken en vormen naar leesles 
De nadruk daarin ligt op het zelfstandig uitvoeren en leren interpreteren van de schrijfproef en de leesproef.
De cursus duurt drie dagdelen van drie uur elk. Op de derde les wordt een datum afgesproken voor de terugkombijeenkomst.
Klik hier.

Spellingrijpheid; van leesles naar spellingles
De nadruk daarin ligt op het zelfstandig vaststellen van de verschillende spellingrijpheden.
De cursus duurt drie dagdelen van drie uur elk. Op de derde les wordt een datum afgesproken voor de terugkombijeenkomst.
Klik hier.

Leesrijpheid en spellingrijpheid; van klanken en vormen via hakken-en-plakken naar spellen – schoolbrede aanpak
De nadruk daarin ligt op het zelfstandig uitvoeren en leren interpreteren van de schrijfproef en de leesproef en op het vaststellen van de verschillende spellingrijpheden.
De cursus duurt vijf dagdelen van drie uur elk. Op de vijfde les wordt een datum afgesproken voor de terugkombijeenkomst.
Klik hier.

Als u een cursus goed heeft doorlopen ontvangt u een getuigschrift.

Een cursus aan uw eigen school?
De drie cursussen worden overal in het land gehouden, doorgaans aan een school. De procedure is als volgt.
Ook als u vooralsnog de enige op uw school bent, kan de cursus aan uw school worden georganiseerd. Uw school krijgt dan bij de cursussen ‘Leesrijpheid’ en ‘Spellingrijpheid’ een vergoeding van € 12,00 per cursist voor lokaalgebruik (plus bord, laptop en beamer) en voor koffie/thee en bij de cursus ‘Leesrijpheid en spellingrijpheid’ € 18,00.
U neemt hierover het beste contact op met Ewald Vervaet via oll@ontdekkendleren.nl.

Zodra de tijden van een cursus vastliggen, kunnen u en uw collega’s van uw school zich als eersten inschrijven.
Na 10-14 dagen kunnen collega’s van uw schoolorganisatie zich inschrijven.
Als er 4-6 weken vóór de eerste les nog voldoende plaats is, krijgen leerkrachten van basisscholen in en rond de gemeente van uw school gelegenheid zich in te schrijven.

Verder
Verder verzorgt Ewald Vervaet dagcursussen, lezingen, boekpresentaties enzovoort rond Klank- en vormspel en Zo ontdek ik het lezen!. Hoofdzaak is dat u leert om bij een leesrijp kind op een verantwoorde wijze om te gaan met ontdekkend leren lezen en bij een spellingrijp kind op een verantwoorde manier om te gaan met spellingonderwijs!

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 5 december 2020

To top