Cursus ‘Klimroos; ontwikkelingsvolgsysteem voor de groepen 1-4 van de basisschool’

Kern van de cursus
De nadruk ligt op het zelfstandig uitvoeren en leren interpreteren van vier proeven: de woordlengteproef, de zelfportretproef, de schrijfproef en de leesproef.*
   Daarnaast biedt de cursus de theoretische achtergrond van de 21 proeven van Klimroos, ook van deze vier.

Wat verder aan bod komt
Zes andere onderwerpen zijn:
* Vrije waarnemingen, toetsen en proeven, waar Klimroos mee werkt, versus tests, waar Klimroos niet mee werkt
* Rijpheidsproeven en vorderingsproeven
* Schoolrijpheid en de overgang van groep 2 naar groep 3
* Groepdoorbrekend onderwijs in de onderbouw
* Groepdoorbrekend onderwijs in de hele school
* Voordelen van Klimroos

Vier lessen
De cursus bestaat uit drie lessen van elk drie uur – bij voorkeur in drie achtereenvolgende weken.
   In de eerste en tweede les krijgen de cursisten de opdracht om twee proeven te doen. De resultaten sturen ze in en deze worden op de tweede respectievelijk derde les besproken.
   Als u de cursus goed heeft doorlopen ontvangt u aan het slot van de derde les een getuigschrift.
   Er is een vierde les: de terugkombijeenkomst, na 6-9 maanden. Daarop kan men allerlei punten met elkaar en met de docent bespreken: Hoe gaan de proeven? Hoe zijn de ervaringen op uw school met Klimroos? Hoe werken de uitslagen van Klimroos door op het lesgeven en op de organisatie van het onderwijs?

Lesstof
Klimroos, handleiding en observatielijst (Ewald Vervaet).
   Facultatief: Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (Ewald Vervaet) (inkijkexemplaar).

Prijs
De prijs voor de cursus is inbegrepen in het bedrag voor de licentie bij Klimroos. Klik hier, klik door op ‘licentie voor Klimroos‘ en ga naar artikel 5. 
   Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (inkijkexemplaar): € 26,80; € 34,50 (met verzendkosten en 9% BTW); u kunt dit boek bestellen via ontdekkendleren@gmail.com

Docent
dr. Ewald Vervaet

Verdere informatie
020 – 681.2529 info@ontdekkendleren.nl

* Dit geldt voor een school die (nog) geen leesonderwijs geeft met Ontdekkend Leren Lezen (OLL).
   Met een OLL-school wordt in overleg uit de zeventien andere proeven van Klimroos een keuze gemaakt. Alle 21 proeven staan in het inkijkexemplaar, inhoudsopgave, hoofdstukken 2 en 3.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 12 februari 2022

To top