Klimroos op proef

U wilt Klimroos op proef doen met enkele leerlingen. Dat kan met vier van de totaal 21 proeven in Klimroos.
   Die vier proeven geven antwoord op deze twee vragen:

  • Kan dit kind voorwaardenscheppend leesonderwijs krijgen? Deze vraag beantwoordt u met de woordlengteproef en de zelfportretproef die samen de klank- en vormrijpheidstoets vormen.
  • Kan dit kind leesonderwijs krijgen? Deze vraag beantwoordt u met de schrijfproef en de leesproef die samen de leesrijpheidstoets vormen.

Bij drie van deze proeven zijn instructiefilms.

Het proefpakket bestaat uit de delen van de handleiding en uit de delen van de observatielijst die over deze vier proeven gaan.

Hoe bestelt u het proefpakket? 
a. U schrijft aan ontdekkendleren@gmail.com dat u Klimroos op proef wilt doen, uw naam en de naam, plaats, adres en telefoonnummer van uw school.
   b. U maakt € 19,95 (inclusief 9% BTW) over aan NL41RABO03211.44104, ten name van Ontdekkend Leren te Amsterdam, onder vermelding van uw naam en de naam en plaats van uw school en ‘Klimroos op proef’.
   Zodra het bedrag is ontvangen, ontvangt u het proefpakket in PDF-vorm.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 11 februari 2022

To top