Klimroos

Klimroos is een leerlingvolgsysteem voor de groepen 1-4 van het basisonderwijs. Op 22 februari 2022 is het beschikbaar gekomen voor scholen. 
   Omdat Klimroos de psychologische ontwikkeling van lezen, schrijven en rekenen en van de sociale en de emotionele factor in kaart brengt, is het binnen de familie van leerlingvolgsystemen een ontwikkelingsvolgsysteem – vermoedelijk is het het enige leerling- én ontwikkelingsvolgsysteem.
   Klimroos laat u met name zien of een kind ergens aan toe is of niet. Het kan daarom naast alle andere leerlingvolgsystemen worden gebruikt.  
   Klimroos bestaat uit 21 proeven, die u niet allemaal hoeft af te nemen: u neemt een proef af als u meer inzicht wilt hebben in de ontwikkeling van een kind op een bepaald ontwikkelingsdomein. Zo hebben 11 proeven betrekking op de vraag ‘Kan dit groep-2-kind veilig naar groep 3 of gaat het verder in groep 2?’.

Handleiding en observatielijst
Klimroos bestaat uit een handleiding (ISBN 978-94-929-7711-3) en een observatielijst.
   Klik hier voor het inkijkexemplaar van de handleiding; aan het slot staan twee voorbeelden van een pagina uit de observatielijst.

Proefpakket
Wilt u Klimroos op proef doen? Dat kan. Het proefpakket kost € 19,95.
   Klik hier.

Licentie
Klimroos is alleen via een licentie beschikbaar.
   Klik hier.

Cursus
Bij de licentie voor Klimroos hoort een cursus. Kern: het zelfstandig leren uitvoeren en interpreteren van vier proeven van Klimroos en de theoretische achtergrond van de 21 Klimroos-proeven.
   Klik hier.

Instructiefilms 
Bij drie proeven van Klimroos zijn korte instructiefilms: bij de zelfportretproef, bij de schrijfproef en bij de leesproef.
   Klik hier.

Lezing
Bij Klimroos is de lezing ‘De psychologische ontwikkeling gevolgd; vloeiend van groep 2 naar groep 3’. Klik hier voor de verkorte versie van de diaserie bij de lezing.

WSK-Erkenning
Op 11 september 2021 heeft de kerngroep van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) – minus Ewald Vervaet – aan Klimroos de WSK-Erkenning verleend. Dit omdat Klimroos de ontwikkeling van het kind in kaart brengt en daarmee aan de uitgangspunten en doelstellingen van de WSK voldoet. 
   Klik hier (WSK-Erkenning voor Klimroos) en hier (centrale webpagina van de WSK-Erkenning).

Beschrijving van Klimroos door de SLO
Op 31 maart heeft de SLO een objectieve beschrijving van Klimroos gepubliceerd.
   Klik hier.

Ontwikkelingen in en rond Klimroos
Er is een webpagina voor de ontwikkelingen in en rond Klimroos.
   Klik hier.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 16 april 2022

To top