Leesboekjes bij Ontdekkend Leren Lezen (OLL), deel 2

De lettervolgorde van deel 2 van OLL is:
stomme e, ij, oe, ui, ng/nk, eu, ei, ou, uw, stomme i, aai/ooi/oei, au, eeuw/ieuw, stomme ij, -stje als /sju/ en -chtje als /chju/, wr- en de hoofdletters.

De dubbele punt (:), de apostrofe (‘) en het uitroepteken (!) worden eveneens in de loop van dee 2 ontdekt.

Op 6 maart 2022 is het eerste leesboekje verschenen: ‘de boom is gek’, van de leerkracht Ans van Zuijlen en de glaskunstenaar en illustrator Gijs van Zuijlen

De leesboekjes bij OLL2
‘de boom is gek’, van Ans en Gijs van Zuijlen (6 maart 2022), telt 16 bladzijden. Alle letters van deel 1 en de stomme ‘e’ komen erin voor. Zie het inkijkexemplaar.
   Voor € 25,00 (excl. BTW 9%) kunt u ‘de boom is gek’ onbeperkt onder de leerlingen van uw school verspreiden. Informatie en bestelling: Ans van Zuijlen, ansvanz@live.nl.

Zelf een OLL-leesboekje maken?
Hebt u altijd al een kinderleesboekje willen maken? Dan is dit uw kans! De hoofdvoorwaarde is dat u zich in uw leesboekje beperkt tot een aantal letters; zie de lettervolgorde van OLL hierboven.
   Er is een woordenlijst die op deze lettervolgorde is gebaseerd.
   Informatie, opvraag van de woordenlijst en voorstel? Neem contact op met Ewald Vervaet, de maker van OLL, oll@stichtinghistos.nl. Altijd welkom!

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 6 maart 2022

 

To top