Nieuwsbrief 1 (november 2019)

1. (Kennismakings)licentie voor OLL
In juli hadden 11 scholen een (kennismakings)licentie voor OLL. Op dit ogenblik zijn dat er 22!
    Zie www.ontdekkendleren.nl/kennismakingslicentie en www.ontdekkendleren.nl/licentie.

2. Discussie over ‘onderwijs óp het nivo van het kind’ versus ‘onderwijs bóven het nivo van het kind’
In september-oktober was er in Trouw een discussie tussen Bert van Oers, belangrijke verwoorder van ‘onderwijs bóven het nivo van het kind’, en Ewald Vervaet, pleitbezorger van ‘onderwijs óp het nivo van het kind’. Op 10 oktober heeft Van Oers een open brief van Vervaet ontvangen. De Tweede Kamer heeft laten weten dat de open brief bij beraadslagingen over het onderwijs aan het jonge kind betrokken kan worden.
   Zie www.stichtinghistos.nl/varia, ‘Terugdringen lerarentekort met de psychologische ontwikkeling’.

3. Artikel over Veilig Leren Lezen
Op 9 november is Vervaets artikel ‘Eenenvijftig bezwaren tegen Veilig Leren Lezen (VLL)’ verschenen. Bijna twintig bezwaren hangen samen met het feit dat VLL niet op de psychologische ontwikkeling steunt.
   Een samenvatting staat op www.stichtinghistos.nl/struktuur-en-genese-2018-vol-30.
   Als (oud)cursist ontvang je het gratis als je een bericht stuurt naar info@stichtinghistos.nl.

4. Tweede Kamer en twee pabo-specialismen
Op 12 november heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering aanspoort eindelijk werk te maken van twee afstudeerrichtingen aan de pabo’s, namelijk die als specialist ‘Jong Kind’ en die als specialist ‘Ouder Kind’. Een gelukwens van OL voor de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK)!
    Zie www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z21562&did=2019D44849 en klik verder.

5. Studiemiddag over OLL
Begin 2020 komt er een studiemiddag over Ontdekkend Leren Lezen. Nadere berichten volgen.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 15 november 2019

To top