Nieuwsbrief 10 (februari 2022)

1. Proefjes met kleuters in Mindf*ck
Op 4 december 2021 deed Victor Mids in zijn programma Mindf*ck enkele proefjes met kleuters. Hartverwarmend om te zien hoe Victor de proefjes deed en hoe de kinderen reageerden!
   Klik hier.

2. Internetartikel ‘”Help ouders en leerkrachten door anders te sorteren”‘
Op 7 december is in het internettijdschrift Lees Lezer Leest! over de lees- en boekontwikkeling een vraaggesprek verschenen met Ewald Vervaet.
   Deze passages vatten het artikel goed samen:
* ‘Boeken die aansluiten bij waar het kind neurologisch en psychologisch aan toe is, zorgen voor een betere leesvaardigheid en leesmotivatie’
* ‘Voor lezen is niet alleen het herkennen van letters noodzakelijk, kinderen moeten deze letters ook aan elkaar kunnen plakken’
* ‘Door de lees- en boekontwikkeling van kinderen te kennen, kun je veel makkelijker een boek aanbieden dat aansluit bij waar het kind wél aan toe is’
   Klik hier

3. Leesontwikkeling op Wikipedia
Op 24 december zijn op Wikipedia de psychologische ontwikkeling van het lezen en die van het omgaan met boeken verschenen.
   Klik hier en ga naar ‘Leesontwikkeling’ respectievelijk ‘Boekontwikkeling’.

4. Lezing ‘Leesrijpheid’
Op 30 december is de videoöpname van Ewald Vervaets internetlezing ‘Leesrijpheid’ voor Westlandse leerkrachten op internet verschenen; in zes korte video’s eruit staan de belangrijkste passages.
   Klik hier

5. Lezing ‘Spellingrijpheid’
Op 10 januari 2022 is de videoöpname van Ewald Vervaets internetlezing ‘Spellingrijpheid’ voor Westlandse leerkrachten op internet verschenen. Op 14 februari is dat het geval met de zeven korte video’s eruit.
   Klik hier.

6. De boek en leesontwikkeling van geboorte tot een jaar of zeven, acht 
Op 28 januari is in het Bibliotheekblad van Ewald Vervaet het artikel ‘Hoe bied je als bibliotheek een kind het juiste boek aan?; ieder kind zijn eigen boek’ verschenen. 
   Klik hier.

7. Klimroos: beschikbaar voor het onderwijs
Op 22 februari komt Klimroos beschikbaar voor het onderwijs. Klimroos is een leerlingvolgsysteem dat volledig gebaseerd is op de psychologische ontwikkeling van het kind en bestaat uit 21 proeven waarmee die ontwikkeling gevolgd kan worden.
   Klik hier.

8. Artikel ‘Constructivisme en onderwijs’
Eveneens op 22 februari verschijnt bij wij-leren het eerste deel van een vijfluik over constructivisme en onderwijs.
   De gedachte dat kennis niet aan de buitenwereld wordt afgelezen maar in wisselwerking met de buitenwereld van binnenuit wordt opgebouwd, heet het constructivisme.
   Er zijn drie soorten constructivisme. Alleen het psychologische constructivisme mét aandacht voor rijpheid is vruchtbaar in het onderwijs. Ontdekkend Leren Lezen is er een voorbeeld van.
   Klik hier voor het eerste deel van het vijfluik. (De doorkliks naar de andere delen van het vijfluik werken op 22 februari 2022 nog niet, maar zullen dat vanaf hun verschijning wel doen.)

9. Afsluiting van een voortijdig afgebroken gedachtewisseling
Ten aanzien van Ewald Vervaets werk is er een voortijdig afgebroken gedachtewisseling geweest: met Sarah Bergsen, Anna Bosman, Paul Kirschner en Erik Meester, namelijk op 17 december 2021.
   Klik hier. In de onderdelen A1, A2 en B2, punt b komt OLL voor.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 26 februari 2022

To top