Nieuwsbrief 11 (mei 2022)

1. Artikel ‘Onderwijs, constructivisme en rijpheid’
Op 3 maart is het artikel ‘Onderwijs, constructivisme en rijpheid’ dat in gedrukte vorm in november 2023 zal verschijnen, op internet geplaatst.
   Het constructivisme steunt op de gedachte dat kennis niet aan de buitenwereld wordt afgelezen maar in wisselwerking met de buitenwereld van binnenuit wordt opgebouwd.
   Er zijn drie soorten constructivisme. Alleen het psychologische constructivisme mét aandacht voor rijpheid is vruchtbaar in het onderwijs. Ontdekkend Leren Lezen is er een voorbeeld van.
   Klik hier.

2. Nieuwe leesboekjes bij Ontdekkend Leren Lezen (OLL)
Op 6 maart zijn twee nieuwe leesboekje bij OLL verschenen: 
   * ‘sam en pien op een maan’ bij deel 1 van OLL. Klik hier.
   * ‘de boom is gek’ bij deel 2 van OLL. Klik hier.

3. Beschrijving van de SLO van Klimroos
Op 31 maart publiceert de SLO haar objectieve beschrijving van Klimroos. Klik hier (OL) of hier (SLO) en ga naar ‘Klimroos’.

4. Artikel ‘Constructivisme en onderwijs’
Bij wij-leren is tussen 22 februari en 29 april het artikel ‘Constructivisme en onderwijs’ als vijfluik verschenen.
   Kennisverwerving is geen directe opname uit de buitenwereld (paragraaf 1). Klik hier.
   Kennisverwerving is constructie van binnenuit (paragraaf 2). Klik hier.
   Sociaal-constructivisme (paragraaf 3.1). Klik hier
   Psychologisch constructivisme zonder aandacht voor rijpheid (paragraaf 3.2). Klik hier.
   Psychologisch constructivisme met aandacht voor rijpheid (paragraaf 3.3). Klik hier.

5. Lezing over Klimroos
Op 5 april wordt de eerste lezing over Klimroos aan een basisschool gegeven. Klik hier.

6. De Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs bestaat 10 jaar
Op 25 april bestaat de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) precies 10 jaar! Klik hier.

7. Onderwijs op het ontwikkelingsniveau van de WSK
Op 29 april plaatst de Inspectie van het Onderwijs de oplossing van de WSK voor de crisis in het lees- en rekenonderwijs op internet. Klik hier.
   Op 11 mei neemt de WSK, waaronder Ewald Vervaet van OL, deel aan de Werkconferentie Staat van het Onderwijs 2022 van de Inspectie van het Onderwijs waarin onder meer de oplossing van de WSK aan bod komt.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 26 mei 2022

To top