Nieuwsbrief 12 (augustus 2022)

1. Artikel ‘Stem je boekenaanbod af op de ontwikkeling van het kind’
Op 30 mei 2022 is in het Vlaamse tijdschrift voor bibliotheek en archief, META, het artikel ‘Stem je boekenaanbod af op de ontwikkeling van het kind’ verschenen. Klik hier.
   Een heel belangrijke manier om leesplezier, boeken kopen en vragen en bibliotheekbezoek te bevorderen is dat je je boekenaanbod afstemt op de boeken- en leesontwikkeling van het kind.

(deze webpagina is in bewerking en verschijnt in augustus 2022)

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 30 mei 2022