Nieuwsbrief 13 (november 2022)

1. Verwijzing naar Klimroos in boek over dyslexie
23 september: verwijzing naar Klimroos in het boek Dyslexie van baby tot bovenbouw van Irene Besnard-Van Baaren, een van de eersten zo niet de eerste in ons land, die dyslexie als verschijnsel serieus nam:
   Dr. Ewald Vervaet ontwikkelde het leerlingvolgsysteem ‘Klimroos’ dat naast andere volgsystemen gebruikt kan worden. Het betreft kinderen van groep 1 tot en met 4 (p.174).
   De verwijzing staat in het kader van het vroegtijdige onderkennen van risico op dyslexie.

2. Verschijning van het boek Superstart
Op 28 september ontvangt Ontdekkend Leren van kleuterleerkracht Berry van Embden een exemplaar van haar tweede boek, Superstart. Berry maakt uitvoerig gebruik van het werk van Jean Piaget en van Ewald Vervaet:
   Er zijn twee ontwikkelingspsychologen die wél uitgaan van ontwikkelingsfasen in de pre-operationele periode. Zij hebben mij veel inzichten gegeven over deze belangrijke fasen. Dat zijn dr. Jean Piaget en dr. Ewald Vervaet (p. 57).
   In het volgende hoofdstuk beschrijf ik de uitleg van dr. Ewald Vervaet (p.60), over hoofdstuk 11, ‘Verfijning ontwikkelingsfasen’.
   Op p.102-106 beschrijft Berry de flessenproef, de schrijfproef en de leesproef.

3. Nieuwe versie van de film over de eerste studiemiddag over Ontdekkend Leren Lezen
Op 29 september verschijnt van Johannes Kooreman de nieuwe versie van zijn film over de eerste studiemiddag over Ontdekkend Leren Lezen. Klik hier

4. Opinieartikel ‘xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx’
Op 1 oktober verschijnt van vijf organisaties het artikel ‘…….’ in het Algemeen Dagblad en zijn regionale uitgaven: Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang, Pedagogisch Professionals in de Kinderopvang, Voor Werkende Ouders en Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs. Klik hier.
   Enkele passages eruit:
(deze webpagina is in bewerking en verschijnt definitief in november 2022)

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 30 september 2022