Nieuwsbrief 15 (mei 2023)

1. Speerpuntennotitie van de WSK
Op 28 februari verschijnt van de kerngroep van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) een speerpuntennotie. Daarin staan met betrekking tot het onderwijs aan het jonge kind de verschillen tussen de dominante opvattingen en praktijken aan de ene kant en de opvattingen van de WSK aan de andere kant.
   Er is een korte versie (klik hier) en een lange versie (klik hier). 

2. Lezing ‘Is dit kind toe aan lezen?’
Op 11 maart houdt de WSK zijn elfde landelijke Inspiratiedag. Ewald Vervaet heeft daarop twee keer de lezing ‘Is dit kind toe aan lezen?’ gehouden. Klik hier voor een verkorte versie van de pp-presentatie.

3. Voorfilm ‘Het kind en het badwater’
Op 3 april verschijnt van Johannes Kooreman de voorfilm van een documentaire over het kleuteronderwijs: ‘Het kind en het badwater’. Klik hier
 De documentaire zelf zal later dit jaar verschijnen. 

4. Artikel dat stelt dat ‘op evidentie gebaseerd’ onderwijs niet bestaat
Op 5 april verschijnt bij ScienceGuide het artikel ‘”Evidence-based onderwijs bestaat niet”‘ van hoogleraar Jeroen van Merriënboer bij zijn afscheid. Klik hier.
   Twee aanhalingen uit het artikel:
* ‘[Op evidentie gebaseerd] onderwijs is gevaarlijke simplificatie’.
* ‘De term ‘[evidentie]’ kan nuttig zijn voor wiskundigen of andere wetenschappers, in de onderwijswetenschap is het een nutteloos begrip’.

   Onder ‘op evidentie gebaseerd’ onderwijs verstaat men onderwijs waarin significante uitkomsten van inferentieel-statistische berekeningen ontwikkelingspsychologische en/of onderwijskundige feiten zouden zijn en de achterliggende gedachte zich zou lenen voor toepassing in het onderwijs. Ontdekkend Leren (Lezen) daarentegen is niet op zulke uitkomsten gebaseerd maar op onderzoek naar ontwikkelingsverschijnselen bij het kind, zoals in het lezen de lijn ‘louter hakken –> hakken-en-gissen –> hakken-en-plakken –> onmiddellijk lezen’.
   Vanuit Ontdekkend Leren zijn de twee kritiekpunten op ‘op evidentie gebaseerd’ onderwijs dan ook: 
   a. ‘Op evidentie gebaseerd’ onderwijs ontkent of negeert ten onrechte de psychologische ontwikkeling van het kind.
   b. De stap van ‘significante uitkomsten van inferentieel-statistische berekeningen’ naar ‘dit zijn ontwikkelingspsychologische en/of onderwijskundige feiten’ zou slechts geoorloofd zijn als de inferentieel-statistische berekeningen uitgevoerd zouden zijn op ontwikkelingspsychologische en/of onderwijskundige feiten, maar dat is nooit het geval; klik hier voor een zevenpuntsschaal als voorbeeld.
   Weliswaar maakt een zwaluw nog geen zomer, maar het belang van dit artikel lijkt me te zijn dat er kennelijk scheurtjes beginnen te komen in de eenheid die er de afgelopen jaren ten aanzien van ‘op evidentie gebaseerd’ onderwijs leek te zijn. ‘Op evidentie gebaseerd’ onderwijs is zelfs in het regeerakkoord terecht gekomen: ‘we gebruiken hiervoor effectief bewezen lesmethodes, zoals ingezet bij het Nationaal Programma Onderwijs; klik hier en ga naar p.23.

5. Vierde nieuwsbrief van de WSK-Erkenning
Op 8 april verschijnt de vierde nieuwsbrief van de WSK-Erkenning. Klik hier.

6. Pamflet ‘De slechte staat van het onderwijs’
Op 10 mei houdt de Inspectie van het Onderwijs het congres ‘De staat van het onderwijs 2023’. Mevrouw mr. A. Oppers, inspecteur-generaal, presenteert het jaarverslag.

   Stichting Histos deelt aan 1/3 van de ongeveer 700 congresgangers het pamflet ‘De slechte staat van het onderwijs’ uit. Klik hier.
   Vier fragmenten eruit:
* ‘Leesvaardigheid, leesmotivatie en leesplezier zullen blijven dalen’.
* ‘Het kind maakt een ontwikkeling door: … –> peuter –> kleuter –> jong schoolkind –> …’.
* ‘Goed kleuteronderwijs is voorwaardenscheppend onderwijs: geen letters aanbieden; geen leesles – wel spelen met klanken en vormen’
* ‘De onderwijsinspectie gaat na of scholen leerlingen inderdaad in hun ontwikkeling volgen’.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 22 mei 2023

To top