Nieuwsbrief 17 (november 2023)

1. Vijfde nieuwsbrief van de WSK-Erkenning
Op 2 juli verschijnt de vijfde nieuwsbrief van de WSK-Erkenning. Klik hier

2. ‘Uit de onderwijscrisis: met gemotiveerde leerkrachten en leergierige kinderen’; gesprek met Annemieke Hoogeboom van de Wonderwijs Academie
Op 20 september verschijnt op internet het gesprek tussen Annemieke Hoogeboom (Wonderwijs Academie) en Ewald Vervaet (Ontdekkend Leren) over ontwikkeling, onderwijs, onderwijscrisis en oplossing daarvan. Klik hier.
   Vier fragmenten eruit zijn:
   * Onderwijs is het begeleiden van de psychologische ontwikkeling van het kind; die ontwikkeling kan niet versneld worden
   * Wat is ontwikkeling?
   * Schoolrijpheid, uitgesplitst naar lezen, rekenen, schrijven, emotie en sociaal
   * Rijpheid, zelfontdekking, plezier in school en gretigheid om te leren

3. ‘Hoe redden we het onderwijs wèl?’
Op 27 september verschijnt op internet het artikel ‘Hoe redden we het onderwijs wèl?’. Klik hier.
 
4. Zesde nieuwsbrief van de WSK-Erkenning

Op 9 oktober verschijnt de zesde nieuwsbrief van de WSK-Erkenning. Klik hier.

5. Lezing ‘De kleuter en leren lezen: vrij spel, met klanken en vormen’
Op 12 oktober houdt Ewald Vervaet voor de Onze Kleuterklas Community de lezing ‘De kleuter en leren lezen: vrij spel, met klanken en vormen’.
   Voor een samenvatting klik hier

6. Leeskalender 2024
Op 27 oktober brengt OL de Leeskalender 2024 uit. Klik hier om hem gratis te laden en hier voor ophangsuggesties.

7. Wetenschappelijk artikelen
Op 17 november verschijnt bij Stichting Histos het jaarboek over 2023. Er staan twee artikelen in, die voor de wetenschappelijke onderbouwing van Ontdekkend Leren (Lezen) van belang zijn.
   Het eerste artikel gaat over constructivisme. Dat is de gedachte dat kennis niet aan de buitenwereld wordt afgelezen maar in wisselwerking met de buitenwereld van binnenuit wordt opgebouwd. Er zijn drie soorten constructivisme. Alleen het psychologische constructivisme mét aandacht voor rijpheid is vruchtbaar in het onderwijs, ook in het lees- en spellingonderwijs.
   Het tweede artikel gaat over Semmelweis’ ontdekking van de verklaring voor kraamvrouwkoorts en van het wassen van de handen met een chloorverbinding om kraamvrouwkoorts te voorkomen. Tegen zijn theorie bestond veel weerstand. Die is echter doorbroken. Ook tegen OL(L) bestaat weerstand. Precies zoals de weerstand tegen Semmelweis’ theorie pas verdween nadat er op een ander onderzoeksdomein wezenlijke vorderingen waren geboekt, namelijk in Pasteurs werk, zo zal de weerstand tegen OL(L) pas verdwijnen nadat de neurologie op psychoneurologisch domein wezenlijk vorderingen heeft geboekt.
   Klik hier voor de samenvattingen.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 20 december 2023

To top