Nieuwsbrief 18 (februari 2024)

1. ‘Los de onderwijscrisis op!’
Op 27 september 2023 verschijnt op Didactiefonline van Ewald Vervaet het artikel ‘Los de onderwijscrisis op!’. Klik hier (Didactiefonline) of hier (Stichting Histos, met noot bij het Didactiefonline-artikel).
   Dit artikel is vooral kennistheoretisch en methodologisch van aard. Het oorspronkelijke artikel voert de kennistheoretische en methodologische gedachtewisseling vanuit concrete psychologische verschijnselen zoals de ontwikkeling van het lezen; het Didactiefonline-artikel verwijst hiernaar. Het heet ‘Hoe redden we het onderwijs wèl?’; klik hier

2. ‘In school we trust’
Op 27 januari 2024 verschijnt op wij-leren.nl Vervaets bespreking van Philip Bakkers boek In school we trust. Klik hier

3. Hart voor de kleuter!
Op 27 januari 2024 verschijnen drie posters voor het WSK-symposium Hart voor de kleuter! van 9 maart aanstaande. Klik hier voor een vergelijkbare poster.

4. ‘Kleuters: voorwaardenscheppend leesonderwijs, geen lettertraining’ en ‘Het begeleiden van leerlingen in hun schrijf- en leesontwikkeling’
Op 31 januari houdt Ewald Vervaet op het symposium Het jonge kind 2024 van Driestar in Gouda de lezing ‘Kleuters: voorwaardenscheppend leesonderwijs, geen lettertraining’. Bij de lezing is een diaserie. Voor een korte samenvatting daarvan: klik hier (paars staat voor ‘is voor fijnproevers’).
   Op het symposium geven Ewald Vervaet en Esther Meima, kleuterleerkracht, de werkplaats (‘workshop’) ‘Het begeleiden van leerlingen in hun schrijf- en leesontwikkeling’. Ook daar is een diaserie bij. Voor een korte samenvatting daarvan: klik hier (ook hier staat paars voor ‘is voor fijnproevers’).
   Op 5 februari verschijnt van Driestar het verslag over het symposium: ‘Terugblik symposium Het Jonge Kind: een dag vol inspiratie’. Klik hier
   Eveneens op 5 februari krijgen de deelnemers aan het symposium Vervaets en Meima’s antwoorden op de vele vragen die na de lezing schriftelijk waren ingediend. Klik hier.

5. ‘Het kind en het badwater’
Op 14 februari gaat de film ‘Het kind en het badwater’ van Johannes Kooreman in première en op 18 februari verschijnt hij op internet. Klik hier.
   Klik hier (OL) of onder de film op ‘(aantal) weergaven‘ of op ‘…meer‘ en lees Johannes’ tekst bij zijn film. Twee passages:
* ‘De film is een pleidooi voor onderwijs dat pabo-studenten en leerkrachten helpt de ontwikkelings- en leerprocessen van kleuters beter te begrijpen. Want te veel afgestudeerden van pabo’s staan met hun handen in het haar als zij in de onderbouw van de basisschool aan het werk worden gezet’.
* (volgens de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs) ‘Kleuters spelen vooral vrij; de leerkracht verrijkt het spel op het niveau van fase 13, maar stelt het kind in zijn spel niet voor taken die op het niveau liggen van het jonge schoolkind. Kinderen in fase 13 hebben baat bij klank- en vormspelen’. 

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 29 februari 2024

To top