Nieuwsbrief 19 (mei 2024)

1. Oprolbanier van Klimroos
Op 1 maart 2024 verschijnt de oprolbanier van Klimroos en op 9 maart wordt hij voor het eerst gebruikt, namelijk op het symposium Hart voor de kleuter! van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK). Klik hier

2. Ontwikkelingvolgend en Voorwaardenscheppend Onderwijs, kortweg OntwikkelingVolgend Onderwijs (OVO)
Op 9 maart wordt op het symposium Hart voor de kleuter! van de WSK het proefproject Ontwikkelingvolgend en Voorwaardenscheppend Onderwijs of kortweg OntwikkelingVolgend Onderwijs (OVO), dat al op 16 mei en11 september 2023 met het ministerie van OCW is besproken, bekendgemaakt. Klik hier en ga onderaan p.1 van de brief staan; dan verschijnt een balk waarmee je naar p.2-4 kunt doorklikken; de kern van de brief staat in ‘Opzet’ en ‘Betrokkenheid van de WSK’. 

(Deze webpagina is in bewerking en verschijnt definitief in mei 2024)

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 14 maart 2024