Nieuwsbrief 19 (mei 2024)

1. Oprolbanier van Klimroos
Op 1 maart 2024 verschijnt de oprolbanier van Klimroos en op 9 maart wordt hij voor het eerst gebruikt, namelijk op het symposium Hart voor de kleuter! van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK). Klik hier

2. Ontwikkelingvolgend en Voorwaardenscheppend Onderwijs, kortweg OntwikkelingVolgend Onderwijs (OVO)
Op 9 maart wordt op het symposium Hart voor de kleuter! van de WSK het OVO-proefproject, dat al op 16 mei en 11 september 2023 met het ministerie van OCW is besproken, bekendgemaakt aan de leden van de WSK. Klik hier; de kern staat in ‘Opzet’ en ‘Betrokkenheid van de WSK’.
   Klik hier voor de brief van 11 september 2023 van de WSK aan het ministerie van OCW.

3. ‘Meten in het onderwijs en de oplossing van de onderwijscrisis’
Vanaf 27 maart geeft Ewald Vervaet voor de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) en Onze Kleuterklas Community enkele keren de i-lezing ‘Meten in het onderwijs en de oplossing van de onderwijscrisis’. Klik hier.

4. Artikel ‘Waarom zetten we het kinderbrein buitenspel?’
Op 11 april verschijnt in het AD het opinie-artikel ‘Waarom zetten we het kinderbrein buitenspel?’ van negen organisaties, onder wie de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK). Klik hier.

5. ‘Schrijf- en leesonderwijs: ontwikkelingvolgend én thematisch’
Op 16 april houdt Ewald Vervaet voor de Onze Kleuterklas Community de i-lezing ‘Schrijf- en leesonderwijs: ontwikkelingvolgend én thematisch’.
   De schrijf- en de leesontwikkeling tussen 3;0 en 8;6 worden geschetst. 
   Waarom doet de kleuter (‘fase-13-kind’) klank- en vormspelen? Hoe bepaal je of een kind eraan toe is? Enkele voorbeelden van klank- en vormspelen. Zie Klank- en vormspel.
   Leesrijpheid: wat houdt dat in? hoe bepaal je of een kind leesrijp is? een kijkje in Ontdekkend Leren Lezen dat er voor het leesrijpe kind is.
   Wat is ontwikkelingvolgend onderwijs en hoe organiseer je het op je school? (Antwoorden: elk kind krijgt dat onderwijs, waar het aan toe is; de hele school doet op dezelfde tijd bijvoorbeeld leesonderwijs en elk kind gaat naar zijn eigen nivogroep).
   In ontwikkelingvolgend en thematisch onderwijs is het ontwikkelingvolgende leidend: bij thema ‘tuin’ bijvoorbeeld schrijft de kleuter (fase-13-kind) geen tuinwoorden (fase-14-taak).

6. Sint en Piet bij de Staat van het Onderwijs
Op 17 april houdt de Inspectie van het Onderwijs haar jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’. Vanwege de onderwijscrisis zijn Sint en Piet speciaal uit Spanje overgekomen om de gasten van de ‘Staat van het Onderwijs’ een boodschap en een gedicht te geven. Er is een kort verslag van. Klik hier.  
   Op 15 mei volgt een verdiepend gesprek tussen de Inspectie van het Onderwijs en de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK); zie punt 8.
   Deze actie is georganiseerd door de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK). Ontdekkend Leren is één van de ondersteuners van deze actie.
 
7. De schrijfproef als voorbeeld van empirisch onderzoek
Op 13 mei verschijnen van Vervaet twee internetartikelen als reactie op Meeters tijdschriftartikel in Didactief ‘Beurtstokjes en andere zegeningen’ dat op zijn beurt een reactie is op Vervaets internetartikel op de Didactief-webstek ‘Los de onderwijscrisis op!’.  
   In het lange van de twee internetartikelen van 13 mei wordt de schrijfproef als voorbeeld van empirisch onderzoek gegeven. Op de vraag ‘Wil je hier je naam schrijven?’ van de onderzoeker geeft het kind tussen 3;0 en 8;6 achtereenvolgens vier soorten reacties: het schrijft vrijvormig (jonge peuter), eigenfiguurlijk (oudere peuter), spiegelbeeldig (kleuter) en conventioneel (jong schoolkind).
   Klik hier en ga naar ‘Vervolg op “Los de onderwijscrisis op!”‘.

8. Bezoek aan de Inspectie van het Onderwijs
Op 15 mei brengt de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) een bezoek aan de Inspectie van het Onderwijs. In vervolg op de Sint-en-Piet-actie van 17 april (zie punt 6) houdt de delegatie aan de hand van een pp-presentatie de voordracht ‘Oplossing van de onderwijscrisis: we maken het fundament stevig’. Klik hier.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 27 mei 2024

To top