Nieuwsbrief 2 (februari 2020)

1. Eerste OLL-studiemiddag: 4 maart 2020
Op woensdag 4 maart 2020 is de eerste OLL-studiemiddag. Plaats: Ede. Tijd: 14u00-17u15.
   Voor meer informatie, ook over aanmelden, klik hier.

2. Cursus ‘Leesrijpheid en spellingsrijpheid’: vanaf 11 maart 2020
Op de woensdagen 11 maart 11, 18,  25 maart, 1 en 8 april 2020 is de cursus Leesrijpheid en spellingsrijpheid. Plaats: Den Bosch. Tijd: 13u30-16u30.
   Oud-deelnemers aan de cursus ‘Leesrijpheid’ kunnen met korting aan de bijeenkomsten 3, 4 en 5 en de terugkombijeenkomst deelnemen.
   Voor meer informatie, ook over aanmelden, klik hier

3. Tiende inspiratiedag van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK): 28 maart 2020
Op zaterdag 28 maart houdt de WSK zijn tiende landelijke inspiratiedag: Kleuters in beweging; kleuteronderwijs in beweging. Plaats: Duiven (bij Arnhem). Tijd: 10u00-16u00.
   Voor meer informatie, ook over opgave, klik hier.

4. Artikel over de tentoonstelling Jong in de 19e eeuw
In de negentiende eeuw heeft zich in het westen, ook in Nederland, een overgang voltrokken van het beeld van een kind als volwassene in klein formaat naar het beeld van het kind in zijn eigen recht.
   Voor het artikel ‘Van miniatuur-volwassene tot kind-als-kind’ klik hier.

5. Artikel over onderzoek waarin aangetoond zou zijn dat kleuters abstract kunnen denken
Zoals in punt 2 van Nieuwsbrief 1 vermeld was er sedert september-oktober 2019 een discussie over ‘onderwijs bóven het nivo van het kind’ versus ‘onderwijs óp het nivo van het kind’. Er zijn verschillende rondes geweest en binnenkort sluit Ewald Vervaet de discussie af met een samenvatting.
   De woordvoerder van ‘onderwijs bóven het nivo van het kind’, Bert van Oers, meent dat hij aangetoond heeft dat in onderwijs bóven het nivo van het kind kleuters kunnen leren abstract te denken. Met het onderzoek waar hij zich op beroept is echter van alles mis. 
   Voor het artikel ‘Is aangetoond dat kleuters abstract kunnen denken?’ klik hier

6. Kranteartikelen over het verbeteren van het leesonderwijs
Op 1 februari 2020 is in NRC-Handelsblad een artikel verschenen over het verbeteren van het leesonderwijs met vijf maatregelen: lang en geconcentreerd lezen bevorderen; het leesplezier verhogen; lesmethodes verbeteren; zorgen voor een leescultuur en de jongens meer aandacht geven.
   Op 10 februari 2020 zijn er van Ewald Vervaet twee kranteartikelen verschenen over het verhogen van de leesprestaties en leesplezier door aan die vijf maatregelen een zesde maatregel vooraf te laten gaan: alleen met leesonderwijs beginnen bij leesrijpe kinderen. Deze artikelen zijn een bewerking van een artikel van 3 februari 2020 voor NRC-Handelsblad, dat niet is verschenen.
   Voor het niet-verschenen artikel ‘Leesonderwijs: begin pas als het kind aan lezen toe is’ klik hier.
   Op 10 februari 2020 is in het Dagblad van het Noorden een artikel verschenen. Voor ‘Leer kind pas lezen als het eraan toe is’ klik hier.
   Eveneens op die dag is in de Leeuwarder Courant een artikel verschenen. Voor ‘Begin pas met leesles als het kind zo ver is’ klik hier.

7. Bespreking van de boeken bij Ontdekkend Leren Lezen (OLL)
Op 8 februari 2020 is bij wij-leren een bespreking verschenen van de negen boeken bij OLL. Een aanhaling eruit: ‘Samenvattend is dit een kindgerichte leesmethode die helemaal past bij actuele inzichten over leren en ontwikkeling. Aanbevolen!’.
   Voor de bespreking ‘Zo ontdek ik het lezen!’ klik hier.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 10 februari 2020

To top