Nieuwsbrief 3 (mei 2020)

1. Bijdrage aan de hoorzittingen van de Tweede Kamer over het onderwijs
Klik hier voor de bijdrage van Ewald Vervaet namens de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) aan een hoorzitting van de Tweede Kamer op 20 januari (tussen -4:45:12 en -4:32:54) en hier voor de bijgaande brief van de WSK. Zie verder Histos, Varia.

2. Dient de psychologische ontwikkeling aan onderwijs vooraf te gaan of kan het ook andersom?
Op 23 januari is het artikel ‘Ontwikkeling en onderwijs: ronddraaiende kip-ei-kwestie of oplosbaar?’ bij wij-leren verschenen.

3. Ontdekkend Leren Lezen (OLL) op een school in Monnickendam
In het blad DaltonVisie is het artikel ‘Iedereen een raket’ verschenen over OLL op een Daltonschool.

 • ‘Vervaet is een belangrijke pleitbezorger van leren lezen als je eraan toe bent. Deze aanpak blijkt heel succesvol’.
 • ‘Wacht je met het aanbieden van letters tot het makkelijk gaat, geef je álle kinderen succeservaringen mee. Iedereen leert het als een raket’.

4. Voortgang in de pabo-differentiatie ‘Jong Kind’-‘Ouder Kind’
Op 3 maart heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over het differentiëren aan de pabo’s tussen twee afstudeerrichtingen, ‘Jong Kind’ en ‘Ouder Kind’.

 • ‘[De Kamer] verzoekt de regering, per direct een plan van aanpak te maken om een gespecialiseerde pabo gericht op het jongere en oudere kind te creëren en per zomer 2020 een experiment te starten’.
 • ‘[De Kamer] verzoekt de regering tevens, om per collegejaar 2021–2022 de gespecialiseerde pabo gericht op het jongere en oudere kind voor alle pabo-instellingen mogelijk te maken’.

Na het aannemen van de motie verzocht de hoofdindiener van de motie minister Van Engelshoven de Kamer vóór 17 maart te informeren over hoe ze een en ander ging aanpakken. Op 17 maart was de brief er.

Naar aanleiding van de brief van de minister van 17 maart heeft de WSK op 2 april drie brieven geschreven:

     De twee belangrijkste punten in de eerste brief zijn:
     A. In het eerste studiejaar volgen alle studenten een gemeenschappelijk programma met als hoofdvak de algehele psychologische ontwikkeling van geboorte tot de adolescentie (dus 0-12/13 jaar). In het tweede leerjaar kiest elke student voor ‘Jong Kind’ (bevoegd voor de groepen 1-2 en 3) of voor ‘Ouder Kind’ (bevoegd voor de groepen 3 en 4-8).
     B. Het kernonderwerp van het ‘Jong Kind’-specialisme is het deeltraject ‘oudere peuter –> kleuter –> jong schoolkind’ van het hoofdvak zoals beschreven in punt A.

5. Filmverslag van de eerste OLL-studiemiddag
Op 4 maart 2020 werd de eerste OLL-studiemiddag gehouden. Johannes Kooreman heeft er het filmverslag ‘Leesonderwijs in de lift; verslag van de eerste studiemiddag Ontdekkend Leren Lezen’ (25:49) van gemaakt.

 • ‘We vinden het niet vreemd dat het ene kind met acht maanden loopt en het andere met 12, 13 maanden. Maar zodra we het over lezen hebben, moeten we allemaal op zesjarige leeftijd op 1 augustus hetzelfde kunnen. Dat heeft mij zo aan het denken gezet’ (2:04).
 • ‘Je zat niet in groep 3 en daar leer je automatisch lezen en schrijven. Nee, we keken naar de kinderen: Waar ben je aan toe? Ben je toe aan het lezen? Ben je toe aan het schrijven? Ben je toe aan het rekenen?’ (10:28).
 • ‘Het allerbelangrijkste is het leesplezier dat we terugzien bij de kinderen’ (13:37).
 • ‘Kinderen die leesrijp zijn, willen eigenlijk heel veel met letters bezig zijn. Dan wil je niets liever dan ontdekken, ontdekken, ontdekken. We hebben eigenlijk nooit motivatieproblemen’ (17:13).

6. Artikel over Veilig Leren Lezen (VLL)
Op 14 april 2020 is jaarboek 31 van Stichting Histos verschenen. In verband met OLL is vooral het artikel ‘Mommers en Veilig Leren Lezen’ van belang:

 • ‘Mommers heeft in zijn skriptie/boek Aanvankelijk lezen het onderwerp/probleem van het aanvankelijke leesonderwijs van na de Tweede Wereldoorlog goed en kundig besproken’;
 • ‘Dé achilleshiel [van VLL] is dat er nooit psychologisch onderzoek is gedaan naar de ontwikkeling van het lezen. Aan alle VLL-versies, ook aan de kim-versie, ontbreekt dan ook een ontwikkelingspsychologische grondslag’.

7. Artikel ‘Op de schouders van Jean Piaget’
Op 23 april 2020 is bij het Vygotskijaanse blad De wereld van het jonge kind een goed artikel over Piaget verschenen: ‘Op de schouders van Jean Piaget’ (van internet geplukt op 13 mei 2020; op te vragen bij Ontdekkend Leren: info@ontdekkendleren.nl).

 • ‘Ook in het reguliere kleuteronderwijs groeit, mede door Piaget, de aandacht voor het actief lerende kind. Leerkrachten willen kleuters meer ruimte geven’;
 • ‘Piaget biedt een rijkdom aan inzichten. Zijn waarde is dat hij ons heeft leren observeren en genieten van alles wat kinderen ons zeggen en leren’.

8. Brief van de WSK aan de onderwijsinspectie
Op 22 april 2020 heeft de Inspectie van het Onderwijs haar jaarverslag van 2020 gepubliceerd. Op 6 mei heeft de WSK haar er een brief over geschreven:

 • ‘We verzoeken u bij de regering en de Tweede Kamer te bepleiten dat scholen geen letters en/of leesles aanbieden aan kinderen die in neurologisch en psychologisch opzicht kleuters zijn en daarom nog niet toe zijn aan leren lezen. Zij krijgen voorwaardenscheppend leesonderwijs; dat wil zeggen: spelen met klanken en met vormen’;
 • ‘We verzoeken u bij de regering en de Tweede Kamer te bepleiten dat scholen pas leesles geven aan kinderen van wie is aangetoond dat ze leesrijp zijn’.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 13 mei 2020

To top