Nieuwsbrief 4 (september 2020)

1. Boek over het Nederlandse spellingonderwijs in aantocht
Op dit ogenblik werkt Ewald Vervaet aan een boek over het Nederlandse spellingonderwijs. Het telt zes hoofdstukken:

  • Spellingonderwijs: van abstractie en vroegtijdigheid naar klank en rijpheid. Dit boek gaat over de vier regelgeleide spellingkwesties ‘hand’/’rib’, ‘boten’/’botten’, ‘ik landde’/’ik rustte’ en ‘jij vindt’.
  • Het spellingdrama door de jaren. Al meer dan 100 jaar blijken de meeste kinderen bij het verlaten van de basisschool (vroeger de lagere school) niet of onvoldoende te kunnen spellen. Met name de werkwoorden geven grote problemen.
  • De spelling van het Nederlands. Hoe zijn ‘hand’/’rib’, ‘boten’/’botten’, ‘ik landde’/’ik rustte’ en ‘jij vindt’ ontstaan?
  • Het onderwijs in de werkwoordspelling vanaf 1883. Vanaf 1883 zijn er in het onderwijs van de werkwoordspelling drie aanpakken geweest: met ‘stam’ en redeneerschema’s; met analogieën van enkele grondwerkwoorden; met beslisbomen.
  • Spellingvereenvoudiging? Kan, maar beter van niet. Om de aanhoudende spellingproblematiek op te lossen zou men aan spellingvereenvoudiging kunnen denken. Omdat dat steeds op groot verzet blijkt te stuiten, kiest Vervaet daar niet voor. Bovendien is er een goed alternatief; zie het volgende hoofdstuk.
  • Spellingonderwijs op basis van klank en rijpheid. Vervaet heeft rijpheidstoetsen ontwikkeld voor elk van de regelgeleide spellingkwesties. Ze zijn op klank gebaseerd en omzeilen elke vorm van grammaticale kennis. Daardoor wordt het mogelijk om zo’n kwestie niet te vroeg en niet te laat aan te bieden, maar op tijd, namelijk als het kind er rijp voor is. Voor ‘jij vindt’ bijvoorbeeld is dat doorgaans in klas 2 van het voortgezet onderwijs! Een kind dat niet aan een kwestie toe is, krijgt voorbereidend spellingonderwijs.

2. Vraaggesprek met Sieneke Goorhuis-Brouwer over het kleuteronderwijs
Op 8 augustus is in het Friesch Dagblad een vraaggesprek verschenen met prof.dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer: ‘Sieneke Goorhuis: Kleuters zijn wezenlijk anders’.
   Sieneke Goorhuis heeft het initiatief genomen tot de kleuteronderwijsbeweging, waar de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs de belangrijkste vertegenwoordiger van is. Ook heeft ze een zeer positief voorwoord geschreven in het boek Naar school van Ewald Vervaet; zie ook Naar school

3. Scholen die met Ontdekkend Leren Lezen (OLL) werken
Op 3 september, de verschijningsdag van Nieuwsbrief 4, werken 27 scholen met OLL. Twee daarvan hebben de hoofdbijdrages geleverd aan de eerste studiemiddag van OLL, Van frustratie naar plezier.
   Hopelijk bevordert Ewald Vervaets boek over het spellingonderwijs (punt 1) de groei van het aantal OLL-scholen en daarmee – waar het natuurlijk om gaat – het spellingonderwijs! 

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 5 september 2020

To top