Nieuwsbrief 5 (december 2020)

1. ‘Leesonderwijs: begin pas als het kind aan lezen toe is’
Op 28 augustus is bij wij-leren.nl het internetartikel ‘Leesonderwijs: begin pas als het kind aan lezen toe is’ van Ewald Vervaet verschenen.  

2. Deelname aan een rondetafelgesprek van de Tweede Kamer
Op 23 september hield de Tweede Kamer het rondetafelgesprek ‘Leesvaardigheid’. Voor de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) was Ewald Vervaet een van de negen genodigden.
   In de aanloop naar het rondetafelgesprek heeft Johannes Kooreman ‘Taal voor kleuters’ op youtube geplaatst; duur: 2:58.  
   Ewald Vervaets bijdrage aan het rondetafelgesprek staat op Debat gemist ‘Leesvaardigheid’; vanaf 15:30. In verband met de slechte geluidsweergave vanaf -1:06 is een Addendum toegevoegd: ‘Leesvaardigheid’ en klik door op ‘Addendum’.
   Bij Vervaets bijdrage was van de WSK een korte verklaring en een brief.

3. ‘Leesvaardigheid ontwikkelt zich bij kinderen van binnenuit’
Op 13 oktober is bij OCO (Onderwijs ConsumentOrganisatie) het vraaggesprek ‘Leesvaardigheid ontwikkelt zich bij kinderen van binnenuit’ verschenen.  
   Op diezelfde webpagina staan de reactie van de onderwijskundige Henk Blok van 23 oktober en Ewald Vervaets reactie daarop van 29 oktober. Een uitvoerige versie van Vervaets reactie is van 30 oktober.

4. Steunbetuiging aan de Leescoalitie
Op 23 oktober heeft de WSK in een brief zijn steun betuigd aan de Leescoalitie.

5. Brieven van de kerngroep en van ruim 700 ondertekenaars aan de Tweede Kamer
Op 9 november schrijft de kerngroep van de WSK een brief aan de Tweede Kamer’.
   Een zin hieruit: ‘Voor het voorbereidend en aanvankelijk lezen is er een duidelijke ontwikkelingsvolgorde, zoals Ewald Vervaet op het rondetafelgesprek (vanaf 15:30) al benoemde’.
   Op 10 november volgt een brief met ruim 700 ondertekenaars aan de Tweede Kamer. Vijf zinnen daaruit:
   ‘Ik heb een cursus gevolgd bij de heer Vervaet. Wat mij enorm geholpen heeft, is de wetenschap dat de uitlopers in de hersenen van een kind er klaar voor moeten zijn in dit geval om te leren/kunnen lezen’.
   ‘Vaak ik wees ik [jonge collega’s] op artikelen van Ewald Vervaet, waarin hij duidelijk maakt dat [lesjes over letters en hakken en plakken bij het jonge kind] geen enkele zin [hebben]’.
   ‘Ik ben er van overtuigd dat als een kind er aan toe is dat het kan leren lezen in een zeer korte tijd (de visie van Maria Montessori en Ewald Vervaet)’.
   ‘Ewald Vervaet vertelde ooit eens dat je zelfs dyslexie in de hand werkt als kinderen waarbij de hersenen nog niet aan lezen toe zijn, toch zo nodig moeten leren lezen’.
   ‘Bij ons op school is er echt aandacht voor de rijping van (jonge) kinderen, we werken o.a. vanuit de visie rondom leesrijpheid van Vervaet’.

6. Tweede verjaardag van Ontdekkend Leren Lezen (OLL)
Op 13 november 2018 was Ontdekkend Leren Lezen (OLL) volledig; vanaf die dag was ook deel 3 van Zo ontdek ik het lezen! beschikbaar voor de scholen.
   In de dag van deze nieuwsbrief is OLL dus twee jaar oud geworden…

7. Ontdekken’ en ‘ontdekken’ is twee…
Een ontdekblad bij Ontdekkend Leren Rekenen (OLR) komt aan de orde naar aanleiding van een misvatting over ‘ontdekkend leren tellen’. Op 23 november 2020 verschijnt een open brief aan de schrijver van het artikel over ‘ontdekkend leren tellen’. Op 24 november 2020 verschijnt de korte versie bij NRC-Handelsblad. Ga naar de korte versie bij OL als u daar geen toegang toe heeft.
   Als u het artikel over ‘ontdekkend leren tellen’ van 6 februari 2019 wilt lezen, schrijft u dan naar info@ontdekkendleren.nl.

8. Vooraankondiging van de documentaire ‘Het kind en het badwater’, een documentaire over de roep om aansluitend onderwijs
Op 2 december is op youtube van de documentaire ‘Het kind en het badwater’ van Johannes Kooreman de vooraankondiging (duur: 1:08) verschenen. 
   Een zin eruit: ‘Het antwoord op de vraag hoe iets nieuws ontstaat is: spel’ (Jean Piaget).
   ‘Het kind en het badwater’ verschijnt in de loop van de winter 2020-2021.

9. Concept over directe instructie
Eveneens op 2 december is van Ewald Vervaet een concept over directe instructie (DI) verschenen: ‘Directe instructie (DI)’
   Kern: de psychologische ontwikkeling wordt ten onrechte ontkend; DI-onderwijs is ineffectief bij kinderen die niet rijp zijn voor de stof en overbodig bij kinderen die er wel rijp voor zijn (zij kunnen immers de stof zelf ontdekken).
   In november 2021 verschijnt het definitieve artikel voor het jaarboek van Stichting Histos. Tot die tijd zijn reacties meer dan welkom op info@stichtinghistos.nl.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 5 december 2020

To top