Nieuwsbrief 6 (februari 2021)

1. Onderzoek naar spellingonderwijs
Op 22 december 2020 verschijnt het Histosjaarboek van 2020. Het belangrijkste artikel gaat over onderzoek naar spellingonderwijs, van 1956 en van 2017-2020. Klik hier voor de samenvatting.  

2. Tweede concept over directe instructie
Op 2 december 2020 verschijnt van Ewald Vervaet het eerste concept over directe instructie (DI). Zie Nieuwsbrief 5
   Op 29 december 2020 verschijnt zijn tweede concept; klik hier. In het eerste concept staan de vier hoofdargumenten tegen DI over het concept verspreid, maar in het tweede concept staan ze bij elkaar in par.3: DI heeft geen wetenschappelijke basis; de psychometrie, de inferentiële statistiek en trainen op conditioneringspsychologische basis leveren artefacten. 
  De kern is en blijft: de psychologische ontwikkeling wordt ten onrechte ontkend; DI-onderwijs is ineffectief bij kinderen die niet rijp zijn voor de stof en overbodig bij kinderen die er wel rijp voor zijn (zij kunnen immers de stof zelf ontdekken). 
  Tot november 2021 zijn reacties meer dan welkom op info@stichtinghistos.nl

3. Reactie op een verslag van het rondetafelgesprek van 23 september 2020
Op 6 januari 2021 reageert Ewald Vervaet op ‘Pleidooi voor meer aandacht van inspectie voor kwaliteit leesonderwijs’, een verslag van het rondetafelgesprek van 23 september 2020. Klik hier.
   Op 12 januari verschijnt een korte versie op die Komenskypost-pagina. Klik hier.
   Wat Lepeltaks slotwoord betreft: a. Dit is geen methodologische discussie in de zin van ‘er werd statistisch instrument S gebruikt, maar statistisch instrument T zou beter zijn geweest’, maar een epistemologische discussie (‘leveren inferentiële statistiek en psychometrie feiten op of schijnfeiten?’; klik hier; punt II). b. De spelregel is dat een wetenschapper zijn bevindingen openbaar maakt, wat Vervaet ruimschoots doet. c. Lepeltak verandert die spelregel tijdens het spel door te stellen dat publiceren in internationale tijdschriften zou moeten gebeuren. d. Als Vernooy zo graag had willen reageren op Vervaets kritiek, waarom heeft hij dat dan niet gedaan in de briefwisseling die hij zelf op 1 oktober is begonnen? Zie Vervaets herinnering die onbeantwoord is gebleven en Vervaets afsluiting. e. Hoe staat Lepeltak tegenover Van der Leijs argumenten (klik hier; punt I)? 

4. Reactie van de WSK op Directe Instructie
Op 20 januari reageert de WSK op Directe Instructie omdat DI-kleuteronderwijs geen goed kleuteronderwijs is: ‘Directe Instructie: ineffectief bij niet-rijpe kinderen; overbodig bij rijpe kinderen’. Klik hier (WSK) of hier (Histos).

5. Filmisch vraaggesprek met Erica Ritzema
Op 20 januari plaatst Johannes Kooreman van Leren van Kinderen een vraaggesprek met Erica Ritzema, oud-kleuterleerkracht en lid van de kerngroep van de WSK, over KLOSkennis, Montessori en Directe Instructie. Klik hier.

6. Reactie op het leesprogramma Bouw!
Op 21 januari verschijnt van Vervaet een artikel over het leesprogramma Bouw!: ‘Bouw!, onder de loep genomen’. Klik hier

7. Wikipedia-artikel over Ewald Vervaets werk
Op 12 februari verschijnt in Wikipedia over het werk van Ewald Vervaet een lemma. Klik hier.   

8. Afsluitingen van voortijdig afgebroken gedachtewisselingen
Ten aanzien van Ewald Vervaets werk zijn er drie voortijdig afgebroken gedachtewisselingen geweest: met Henk Blok (afgesloten op 16 december), met Marcel Schmeier (afgesloten op 20 januari) en met Van der Leij en Vernooy (afgesloten op 29 januari door Ewald Vervaet en op 10 februari door de WSK). 
   In elk van deze gedachtewisselingen wordt kritiek op Vervaets werk met feiten door Vervaet weerlegd.  

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 22 februari 2021

To top