Nieuwsbrief 7 (mei 2021)

1. Reactie van de WSK op een stuk van de PO-Raad over ‘Jong Kind’ en ‘Ouder Kind’ aan de pabo’s
Op 18 februari heeft de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) een reactie geschreven over een stuk van de PO-Raad over de voorgenomen differentiatie aan de pabo’s tussen twee studierichtingen, ‘Jong Kind’ en ‘Ouder Kind’. Klik hier.

2. Vraaggesprek met Suzanne Thissen: ‘De leerrijpheid van kinderen’
Op 5 april maakte Suzanne Thissen ons attent op een vraaggesprek dat in november 2020 met haar is gehouden: ‘De leerrijpheid van kinderen’. Klik hier.
   Suzanne is oprichter van en leerkracht aan de DOE040, de school voor Democratisch Onderwijs in en rond Eindhoven. Het vraaggesprek is van Eric Mijnster, oud-collega van Suzanne en inmiddels avonturier, verhalenverteller en cabaretier.
   OL beveelt het hele vraaggesprek van harte aan en wijst op deze zes onderwerpen in het bijzonder: 
   Hoe is Suzanne op het idee voor DOE040 gekomen? (3:28-5:03);   Leren kinderen wel zonder druk om te moeten leren? (14:56-18:40);   Schoolrijpheid versus leerbaarheid (20:12-22:20); 
   Het werk van Piaget en van Vervaet (22:20-28:00);                          (Lees)onderwijs op DOE040 in de praktijk (34:11-37:54);                      Suzanne uitnodigen voor een lezing (39:50-40:52).

3. Bewerkte uitgave van Ontdekkend Leren Lezen
Op 20 mei is de bewerkte uitgave van Ontdekkend Leren Lezen (OLL) verschenen. Zie de inkijkexemplaren.
   De belangrijkste verandering is dat deel 3 de vijf regelgeleide spellingkwesties bevat: ‘hand’/’rib’, ‘boten’/’botten’, ‘ik landde/rustte’, ‘jij vindt’ en ‘wij landden/rustten toen’. Op grond van verder onderzoek bleek de derde regelgeleide kwestie van de eerste uitgave, ‘jij vindt’, opgesplitst te moeten worden in ‘jij vindt’ en ‘ik/wij landde(n)/rustte(n) toen’ en die bleek opgesplitst te moeten worden in ‘ik landde/rustte’ en ‘wij landden/rustten toen’.
   Daarnaast zijn drie hoofdstukken van het begin van deel 3 naar het slot van deel 2 gegaan: dat over ‘juichen’, ‘kuchen’, lachen’ en ‘pochen’; dat over woorden met ‘wr-‘ die als /vr-/ uitgesproken mogen worden (zoals ‘wroeten’) en dat over woorden met ‘x’ (zoals ‘mixer’) en woorden met ‘ks’ (zoals ‘oksel’).
   Aan deel 2 is een nieuw hoofdstuk toegevoegd: dat over ‘kastje’, ‘lichtje’ en dergelijke die uitgesproken mogen worden zonder /t/: /kasju/, /lichju/.

4. Twee nieuwe boekjes bij deel 1 van Ontdekkend Leren Lezen
Op 24 mei zijn twee nieuwe boekjes bij deel 1 van OLL verschenen: ‘mam en liek in een bus’ en ‘een dier, een dier en nog een dier’. Klik hier

5.  Nieuwe licenties bij Ontdekkend Leren Lezen
Op 25 mei zijn de twee nieuwe licenties bij Ontdekkend Leren Lezen van start gegaan. De belangrijkste wijziging is dat de kennismakings- en de schoolbrede licentie van voorheen zijn omgezet in de leeslicentie respectievelijk de lees- en spellinglicentie.

6. Afsluitingen van voortijdig afgebroken gedachtewisselingen
Ten aanzien van Ewald Vervaets werk zijn er twee voortijdig afgebroken gedachtewisselingen geweest: met Marita Eskes (afgesloten op 7 april) en met Bosman en Kirschner (afgesloten op 7 april). 
   In elk van deze gedachtewisselingen wordt kritiek op Vervaets werk met feiten door Vervaet weerlegd. Zie verder Gedachtewisselingen

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 25 mei 2021

To top