Nieuwsbrief 8 (augustus 2021)

1. Cursussen ‘Leesrijpheid’ en ‘Spellingrijpheid’
Vanaf 27 september zijn er weer cursussen op het gebied van Ontdekkend Leren Lezen! Als de coronamaatregelen het toelaten worden ze in levende lijve gegeven en anders hopelijk via besloten internetbijeenkomsten.
   Er zijn vier cursussen ‘Leesrijpheid’: in Almere (vanaf 27 september; 19u00-22u00), in Haarlem (vanaf 29 september; 14u00-17u00), in Den Haag (vanaf 1 november; 19u00-22u00) en in Zwolle (vanaf 22 november; 19u00-22u00).
   En er zijn vier cursussen ‘Spellingrijpheid’: in Almere (vanaf 28 september; 19u00-22u00), in Haarlem (vanaf 14 oktober; 19u00-22u00), in Den Haag (vanaf 11 november; 19u00-22u00) en in Zwolle (vanaf 10 januari 2022; 19u00-22u00).
   Informatie over elk van de cursussen: info@ontdekkendleren.nl.

2. Zesluik ‘Directe instructie doorgelicht’
Tussen 10 maart en 29 juni is bij wij-leren over Directe Instructie (DI) het zesluik ‘Directe instructie doorgelicht’ verschenen. Klik hier (wetenschap), hier (leesonderwijs), hier (trainen van kleuters), hier (psychologische grondslag), hier (onderzoek naar DI) en hier (kleuteronderwijs). 

3. ‘Kleuters onder de nazi’s’
Op 3 juli is Ewald Vervaets bespreking ‘Kleuters onder de nazi’s’ van de tentoonstelling ‘Nazipropaganda voor de jeugd, 1933-1945’ verschenen. Klik hier of hier.
   Aanvulling van Ewald Vervaet op de bespreking, die voor de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) was geschreven; 13 juli 2021. Weliswaar moesten de kleuters van de nazi’s geen letters leren of leren lezen, maar via omslagen van voorleesboeken, wandplaten werden ze voor de nazi-gedachte gekneed. Der Giftpilz, van afbeelding 2 in de bespreking, bijvoorbeeld was een prentenboek, maar het stond vol antisemitische propaganda. Wat het aanvankelijke leesonderwijs betreft, de leesboekjes daarbij, die in Duitsland traditioneel Fibel heten, werden genazificeerd. Het eerste verscheen al in 1933. In totaal zijn 124 genazificeerde Fibel-boekjes! Voor meer informatie zie bijvoorbeeld Der Beitrag der Fibeln des Dritten Reiches zur Vermittlung der nationalsozialistischen Ideologie, de 17 bijlages op p.274-321 in het bijzonder. 

4. Reacties op de cursus ‘Leesrijpheid’
Op 6 juli zijn de eerste reacties op Ewald Vervaets cursus ‘Leesrijpheid’ verschenen. Klik hier.
   In juni heeft Vervaet voor het eerst enkele oud-cursisten gevraagd hun reacties te geven. Het is zijn bedoeling dit voorlopig stelselmatig bij zijn cursussen te doen.

5. Vraaggesprek met De Paperclip over Ontdekkend Leren Lezen
Op 7 juli 2021 heeft Johannes Kooreman, psycholoog en documentairemaker, een korte documentaire (duur: 4:02) gepubliceerd met daarin een vraaggesprek met de directrice en twee leerkrachten van de basisschool De Paperclip in Heerhugowaard over hun kennismaking met Ontdekkend Leren Lezen. Klik hier.

6. Lezing ‘Van knisperboekjes tot leesles’
Op 13 juli heeft Ewald Vervaet voor bibliothecarissen de lezing ‘Van knisperboekjes tot leesles’ gegeven. Klik hier.

7. Drie nieuwe leesboekjes bij deel 1 van Zo ontdek ik het lezen!
Op 29 augustus zijn drie nieuwe leesboekjes bij deel 1 van Zo ontdek ik het lezen! verschenen. Klik hier

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 29 augustus 2021

To top