Demonstratiefilms bij Zo ontdek ik het lezen!, deel 1

Vanaf de letter ‘s’ bestaat elk hoofdstuk uit twaalf oefeningen. Bij de belangrijkste oefeningen zijn een of meer demonstratiefilms. Ze zijn er ter inspiratie van de leerkracht.
  1. In de voorbereiding gaat het kind na welke letters het de afgelopen tijd heeft geleerd.
  2. Op de volgende ontdekbladzijde ontdekt het kind een nieuwe letter.
          Finn ontdekt de letters ‘e’, ‘n’ en ‘ee.
          Carlyn ontdekt de letters ‘e’, ‘n’ en ‘ee’.
          Carlyn ontdekt de betekenis van de pijl.
          Het kind ontdekt de letters ’t’, ‘s’ en ‘r’.
  3. Het kind maakt of tekent de zojuist ontdekte letter op zoveel mogelijk verschillende manieren.
          Het kind tekent de letter ‘e’.
  4. Het kind haalt uit twee rijen afbeeldingen de zojuist ontdekte (oefening 2) en gemaakte (oefening 3) letter. 
          Het kind haalt uit twee rijen de letter ‘e’
  5. Het kind geeft de letters op het ontdekblad elk een eigen kleur.
  6. Het kind noemt woorden waar de klank van de letter van het hoofdstuk in voorkomt. De klankspelen van Klank- en vormspel uit de kleuterfase worden verdiept.
          Het kind zoekt en vindt woorden met de klank /e/ (zoals twee keer in ‘leghen’).
  7. Het kind maakt met woorden uit de oefeningen 8 en 9 zinnen om te zien of het hun betekenis kent.
          Het kind maakt zinnen met woorden waar de letter ‘r’ in voorkomt.  
  8. Het kind leest woorden waar de letter van het hoofdstuk in voorkomt.
          Het kind leest woorden met de letter ‘r’.
  9. Het kind leest zinnen waar de letter van het hoofdstuk in voorkomt.
          Het kind leest zinnen met de letter ‘r’
10. Het kind tekent een woord (uit oefening 8) of zin (uit oefening 9) of maakt een foto van een stilleven of tafereel met dat woord of die zin. 
          Het kind tekent woorden bij het woord ‘en’.
          Het kind tekent een zin bij de letter ‘r’.
11. Het kind maakt de letter van het hoofdstuk met zijn hele lichaam en/of met zijn vingers.
          Het kind maakt de letter ‘e’ met zijn lichaam en/of vingers.
12. Zodra het kind schrijfrijp is, schrijft het de letter van het hoofdstuk en enkele woorden met slechts reeds ontdekte letters.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 4 oktober 2019

To top