Ontdekkend Leren

Ontdekkend Leren (OL) is op 4 juli 2017 bij de Kamer van Koophandel, Amsterdam, ingeschreven.
   OL verzorgt lezingen, cursussen, artikelen en studiebijeenkomsten op het gebied van ontdekkend leren.

OL heeft twee uitgangspunten:

  • degene die iets leert, is neurologisch en psychologisch toe aan de betreffende leerstof:
       het kind dat leesrijp is, leert lezen (ga naar Ontdekkend Leren Lezen (OLL));
       het kind dat schrijfrijp is, leert schrijven (ga naar Ontdekkend Leren Schrijven (OLS));
       het kind dat rijp is voor de spelling in verband met /hant/-‘hand’ en /rip/-‘rib’, leert de spelling van deze woorden (ga naar Zo ontdek ik het lezen!, deel 3);
       en zo ook met de vier andere regelgeleide spellingkwesties.
  • leerstof wordt niet uitgelegd, maar de leerling ontdekt die zelf – constructie is het sleutelwoord; de leerkracht instrueert niet maar begeleidt de leerling in zijn ontdekkingstocht.

Zie verder de algemene welkom-pagina

De kleuter in de O speelt met een slipper en andere voorwerpen in een plas en ontdekt zo de wetten van het drijven en het zinken.
De boeken in de L symboliseren Ontdekkend Leren Lezen (OLL). 

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 4 maart 2022

To top