Klank- en vormspel 
(Rotterdam, 2015; Amsterdam, Ontdekkend Leren, 2018)

Optimale leesvoorbereiding
Hoe bereid je een niet-leesrijp kind optimaal voor op leren lezen? Door het met klanken en vormen te laten spelen. Een letterteken staat immers voor een klank én heeft een vorm.
   Hoe besteed je op een verantwoorde manier aandacht aan klanken en vormen?

Klank- en vormspel
Klank- en vormspel is in juni 2015 verschenen en bestaat uit twee boeken; in april 2018 is er een licht herziene uitgave van uitgekomen.
   In de handleiding (ISBN 978-94-92977-00-7) krijgt de leerkracht praktische handreikingen voor het begeleiden van een kind dat niet leesrijp is maar wel rijp voor klank- en vormspelen.
   In het speelboek (ISBN 978-94-92977-01-4) krijgt het kind speelse oefeningen, ‘spelen’ geheten, met klanken en vormen.

Klank- en vormspel is geschreven door basisschoolleerkracht Germa van Dijk en ontwikkelingspsycholoog Ewald Vervaet. 
   Klank- en vormspel geeft het kind een optimale start om een goede en gretige lezer te worden. De voorbereiding is maximaal bij de leeslijn Zo ontdek ik het lezen! omdat beide zijn gebaseerd op de psychologische ontwikkeling van het lezen; zie bijvoorbeeld het boek Naar school van Ewald Vervaet – daarin wordt uitgebreid verslag gedaan van de ontwikkeling van het lezen en het schrijven.

Inkijkexemplaren
Klik hier voor de inkijkexemplaren van de handleiding en het speelboek.

Kennismaken en bestellen
Er zijn verschillende manieren om kennis te maken met Klank- en vormspel – in het algemeen (klik hier) en in het bijzonder (klik hier).
   Als u de startlicentie, leeslicentie of lees- en spellinglicentie heeft, kunt u losse exemplaren van Klank- en vormspel bestellen; klik hier

Video
In de onderstaande video maakt u kennis met auteur Germa van Dijk, die vertelt hoe zij gekomen is tot het ontwikkelen van het boek Klank- en vormspel.

Toevoeging van 22 november 2016
In de video vertelt Germa van Dijk over haar leerling Leonhard. Dit is hoe het hem daarna is vergaan (op 22 november 2016 is hij 10 jaar en 5 maanden):
   “Ook nadat Leonhard in februari 2014 is beginnen leren lezen, is het met zijn lezen goed blijven gaan.
   Half november 2016 haalde hij M6 voor zijn AVI lezen. M6 hoefde hij pas in januari / februari 2017 op zak te hebben. In die zin ligt hij dus twee maanden vóór!
   De Intern Begeleider van mijn school en ik zijn nog steeds heel blij met het feit dat we Leonhard eind 2013 hebben laten stoppen met leesles en hem klank- en vormspelen hebben laten doen.”
   Ottoland, Germa van Dijk – den Hoed

Leonhard wordt ook genoemd in het artikel ‘Late lezers’ dat in april 2017 in het blad Zorg primair van CNV-Onderwijs is verschenen. Klik hier.

Artikel
Judith Beers studeert aan de iPabo te Alkmaar. Ze heeft een skriptie geschreven over Klank- en vormspel. Naar aanleiding daarvan heeft ze speciaal voor deze webpagina het artikel ‘”Maar juf, een kabouter is toch groter dan een reus?”‘ geschreven. Klik hier.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 18 juli 2023

To top