Startlicentie

Uw school wil starten met leesonderwijs óp het ontwikkelingsnivo van het kind, en in geen enkel opzicht eronder of erboven. Uw school start dan met voorwaardenscheppend onderwijs. Leesonderwijs op het ontwikkelingsnivo van het kind houdt in:

* als de leerling rijp is voor spel met klanken en vormen: Klank- en vormspel – dit is voorwaardenscheppend onderwijs, 
* als de leerling leesrijp is: deel 1 van Zo ontdek ik het lezen!
* ongeveer vier maanden later deel 2.

De startlicentie houdt in: 

* Klank- en vormspel, voor een leerling die rijp is voor het spelen met klanken en vormen; 
* gratis op proef een deel van deel 1 van Zo ontdek ik het lezen!, dat voor het leesrijpe kind is.  

U gaat naar de startlicentie (klik hier voor een voorbeeld).
In de licentie vult u de groen gemarkeerde delen in het zwart in. U stuurt haar zonder ondertekening naar info@ontdekkendleren.nl.
   Wij vullen dan de rood gemarkeerde delen in het zwart in. We sturen haar naar u.
   U ondertekent de licentie en stuurt die opnieuw naar info@ontdekkendleren.nl.
   Vragen? Neem contact op met Ontdekkend Leren: 020-681.2529 of info@ontdekkendleren.nl.
   Met de licentie kan uw school de boeken met korting bestellen; de leerlingboeken zijn ook met een handige spiraal aan rug- of bovenzijde verkrijgbaar.
   De kosten voor een licentie worden uitgerekend aan de hand van het totale aantal leerlingen. Bij de startlicentie wordt uitgegaan van 25% van het totale aantal leerlingen. Dit omdat de startlicentie globaal voor de groepen 1 en 2 is. 

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 18 mei 2024

To top