Voordelen van Ontdekkend Leren Lezen (OLL)

I. De twee belangrijkste voordelen zijn:

1. Ouders, inspectie en andere geïnteresseerden kunnen zien:
 * of een kind leesrijp is of niet (schrijfproef en leesproef);
 * dat de kleuter zich optimaal voorbereidt op het leren lezen wanneer het eenmaal een jong schoolkind zal zijn, namelijk door spelenderwijs klankanalyse en vormoefeningen te doen;
 * dat het jonge schoolkind ontdekkend leert lezen;
 * dat het oudere schoolkind dat rijp is voor ‘hand’/’rib’, daar onderwijs in krijgt;
 * dat het oudere schoolkind dat rijp is voor ‘boten’/’botten’, daar onderwijs in krijgt;
 * dat het oudere schoolkind dat rijp is voor ‘ik landde/rustte’, daar onderwijs in krijgt.
 * dat het oudere schoolkind dat rijp is voor ‘jij vindt’, daar onderwijs in krijgt.
 * dat het oudere schoolkind dat rijp is voor ‘wij landden/rustten (toen)’, daar onderwijs in krijgt.

2. Te gebruiken bij de kinderen van groep 2, die leesrijp zijn geworden. Per maand wordt ongeveer 1% van de kinderen in groep 2 leesrijp.

II. Overige voordelen zijn:

1. Zo ontdek ik het lezen! is de goedkoopste Nederlandstalige leeslijn. Zie boeken.

2. Zo ontdek ik het lezen! telt vier deelpakketten:
 * de leeslijn is in de allereerste plaats een lijn voor technisch lezen;
 * de woordenschat komt in de drie delen aan bod telkens als er een of meer leesoefeningen in een hoofdstuk staan, en dat is in vrijwel alle hoofdstukken het geval;
 * begrijpend lezen komt in elk hoofdstuk van de drie delen aan bod telkens na een leesoefening – zie de vorige regel;
 * de spelling komt aan bod: 
     * weetwoorden als als ‘ij’/’ei’, ‘ou’/’au’; 
     * in deel 3 de vijf regelgeleide spellingkwesties die op omzettingen en klankanalyse zijn gebaseerd: ‘hand/’rib’, ‘boten’/’botten’, ‘ik landde/rustte’, ‘jij vindt’ en ‘wij landden/rustten (toen)’.

3. De opbouw is logisch, wat structurerend werkt voor het kind. Dat wil zeggen:
 * pas na het klankzuivere deel 1 worden complicaties als stomme ‘e’, ‘ij’, ‘oe’, ‘ng’ en ‘aai’ behandeld, namelijk in deel 2 – (bijna) alle andere leesmethodes doen dit anders, bijvoorbeeld ‘aa’ –> ‘a’; ‘i’ –> ‘ij’ –> ‘j’; ‘oo’ –> ‘oe’ –> ‘o’; dit is onlogisch en werk verwarrend voor een kind dat leert lezen;
 * pas als het kind deel 2 heeft gedaan en rijp is voor een van de drie spellingkwesties (zie hierboven), doet het het betreffende onderdeel van deel 3 – (bijna) alle andere lees- en spellingsmethodes beginnen hier veel te vroeg was; dit is onlogisch en inefficiënt, werkt slechts frustrerend (voor leerkracht en kind) en wekt tegenzin tegen lezen, spellen, Nederlands en/of school. 

4. Vanwege het tekenen en fotograferen zijn de werkboeken bij Zo ontdek ik het lezen! mooie herinneringen voor later.

5. Het kind is optimaal zelfwerkzaam.

6. De leerkracht instrueert niet maar ziet toe en begeleidt.

7. In schakelend lezen plakt het kind steeds twee inhouden aan elkaar: het leest LAMP bijvoorbeeld als ‘L, a; la; m; lam; p; lamp’. Met schakelend lezen leest het spoedig woorden van vijf letters en meer.

8. In de niet-leesdelen van Zo ontdek ik het lezen! herstelt of handhaaft het kind de balans tussen waarnemen en handelen: tekenen van de letter van het hoofdstuk, tekenen/fotograferen van een gelezen zin, het maken van de lettervorm met het lichaam.

9. Het kind leert niet slechts lezen maar leert ook leren.

10. Het kind verdoet geen tijd met opgeleukte onderdelen van de leeslessen, zoals het bekijken van filmpjes die inhoudelijk weinig tot niets met lezen te maken hebben.

11. Montessorischolen, Vrije Scholen, Jenaplanscholen, EGO-scholen en dergelijke kunnen er hun identiteit weer mee versterken.

12. Goed te gebruiken op kleine scholen omdat kinderen daar vanaf groep 1 betrekkelijk individueel begeleid worden en zelfstandig leren werken.

13. Althans bij lezen verdwijnt het geboortemaandeffect, dat ontstaat door met kalenderleeftijdgroepen te werken (als de datum bijvoorbeeld op 1 september ligt, is een kind dat op 2 september jarig is bijna één jaar ouder dan een kind dat op 31 augustus jarig is).

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 7 december 2021

To top