Webwinkel voor licentiehouders

U bent met Ontdekkend Leren een licentie overeengekomen. Er zijn vier mogelijkheden – de Klimroos-licentie kan met elk van drie licenties bij Ontdekkend Leren Lezen (OLL) worden gecombineerd.

  1. U bent de Klimroos-licentie overeengekomen.
   Dan kunt u alleen de handleiding bij Klimroos bestellen.

  2. U bent de startlicentie van OLL overeengekomen.
   Dan kunt u twee van de negen OLL-boeken bestellen, namelijk die van Klank- en vormspel, maar niet die van de delen 1, 2 en 3 van Zo ontdek ik het lezen!.

  3. U bent de leeslicentie van OLL overeengekomen.
   Dan kunt u zes van de negen OLL-boeken bestellen, namelijk die van Klank- en vormspel en die van de delen 1 en 2 van Zo ontdek ik het lezen!, maar niet die van deel 3.

  4. U bent de lees- en spellinglicentie van OLL overeengekomen.
   Dan kunt u alle negen OLL-boeken bestellen.

Plaatsing bestelling, betaling en aflevering
U controleert en bevestigt uw keuze in de webwinkel. Als u daarna de bestelling plaatst, dan is deze definitief. Bestelde boeken worden nieuw gedrukt; er is daarom geen retourrecht.
U kunt meteen betalen of na ontvangst van de PDF-factuur.
Een dag vóór de geplande aflevering ontvangt u een e-bericht, waarmee u de aflevering kunt volgen en aanpassen. Herzending is op uw kosten.
                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

—————————————————————————————

a. Opgelet! Het volgende boek kan bij een Klimroos-licentie worden besteld

b. Opgelet! De volgende twee boeken kunnen bij een startlicentie worden besteld

c. Opgelet! De volgende zes boeken kunnen bij een leeslicentie worden besteld

d. Opgelet! De volgende negen boeken kunnen bij een lees- en spellinglicentie worden besteld

 

Laatste bewerking van deze webpagina: 17 mei 2024

To top