De cursus ‘De leesontwikkeling – schoolbrede aanpak’ aan de eigen school

Rond het Klank- en vormspel en Zo ontdek ik het lezen! geeft dr. Ewald Vervaet de cursus ‘De leesontwikkeling – schoolbrede aanpak’. De nadruk daarin ligt op het zelfstandig uitvoeren en leren interpreteren van de schrijfproef en de leesproef en op het vaststellen van de verschillende spellingsrijpheden.
De eigenlijke cursus duurt drie dagdelen van drie uur elk. Op de derde les wordt een datum afgesproken voor de terugkombijeenkomst.
Als u de cursus goed heeft doorlopen ontvangt u een getuigschrift.

De cursus ‘De leesontwikkelking’ wordt overal in het land gehouden, doorgaans aan een school. De procedure is als volgt.
Ook als u vooralsnog de enige op uw school bent, kan de cursus aan uw school worden georganiseerd. Uw school krijgt dan een vergoeding van € 12,00 per cursist voor lokaalgebruik (plus bord, laptop en beamer) en voor koffie/thee.
U neemt hierover het beste contact op met Ewald Vervaet via oll@ontdekkendleren.nl.

Zodra de tijden van de cursus vastliggen, kunnen u en uw collega’s van uw school zich als eersten inschrijven.
Na 10-14 dagen kunnen collega’s van uw schoolorganisatie zich inschrijven.
Als er 4-6 weken vóór de eerste les nog voldoende plaats is, krijgen leerkrachten van basisscholen in en rond de gemeente van uw school gelegenheid zich in te schrijven.

Verder verzorgt Ewald Vervaet dagcursussen, lezingen, boekpresentaties enzovoort rond Zo ontdek ik het lezen!. Hoofdzaak is dat u leert om bij een leesrijp kind op een verantwoorde wijze om te gaan met ontdekkend leren lezen!

In de agenda van Stichting Histos vindt u altijd de meest recente informatie. Samengevat luidt de inhoud van de cursus:
* De cursus behandelt leesonderwijs óp het ontwikkelingsnivo van elk kind – van klanken en vormen (doorgaans groep 2) via hakken-en-plakken (doorgaans groep 3) naar spelling (doorgaans groepen 4-8).
* Niet te vroeg en niet te laat met leesles en spelling beginnen voorkomt problemen als faalangst, afkeer van school en/of lezen, een kloof tussen technisch en begrijpend lezen, fout toepassen van spellingsregels en functionele ongeletterdheid aan het eind van groep 8.
* Het zelfstandig leren uitvoeren en interpreteren van de leesrijpheidstoets.
* Het bepalen van de rijpheid voor Klank- en vormspel.
* Het bepalen van de rijpheid voor het spellingsdeel 3 van Zo ontdek ik het lezen!.
* De neurologische basis van (voorbereidend) leesonderwijs.
* De organisatie aan uw school van leesonderwijs óp het ontwikkelingsnivo van alle leerlingen.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 22 oktober 2018