Ontdekkend Leren Schrijven (OLS)

In juni 2016 is de theoretische grondslag van OLS in orde gekomen. In het jaarboek van Histos voor 2016 is er een artikel over verschenen. Klik hier voor de samenvatting.
Het ligt in de bedoeling dat OLS in de loop van 2020 beschikbaar zal zijn voor gebruik op scholen.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 22 oktober 2018