Lezing ‘Leesrijpheid – voorwaarde voor aanvankelijk lezen’
Gehouden op 16 september 2021 door Ewald Vervaet voor de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO). Vanwege corona was het een internetlezing

De hele lezing duurt 47:46; klik hier.
   De zes belangrijkste passages kunt u als korte video’s bekijken.

Video 1 (2:50); klik hier.
Video 1 gaat over de totstandkoming en hoofdlijn van de leeslijn Ontdekkend Leren Lezen (OLL).

Tussen de video’s 1 en 2 worden twee van de drie betekenissen van de termen ‘kleuter’ en ‘jong schoolkind’ uitgezet, namelijk – met ‘4;6’ voor ‘4 jaar en 6 maanden’:
1. ‘Kleuter’ als ‘kind in groep 1 of 2’ en ‘jong schoolkind’ als ‘kind in groep 3 of 4’.
2. ‘Kleuter’ als ‘kind tussen 4;6 en 6;6 (of 5;0 en 7;0)’ en ‘jong schoolkind’ als ‘kind tussen 6;6 en 8;6 (of 7;0 en 9;0)’; ‘4;6’ staat voor ‘4 jaar en 6 maanden’.

Video 2 (2:33); klik hier.
Video 2 gaat over de derde betekenis van de termen ‘kleuter’ en ‘jong schoolkind’. Daarin worden deze termen in psychologische zin begrepen.

Tussen de video’s 2 en 3 wordt Klank- en vormspel besproken. OLL biedt kleuters geen lettertraining en ook geen leesles aan, maar voorwaardenscheppend leesonderwijs: de kleuter speelt met klanken en vormen (niet met letters!). Klanken en vormen zijn immers de twee bestanddelen van letters: een letter heeft een vorm en staat voor een klank. Voor de kleuter heeft OLL Klank- en vormspel. Klik hier.

Video 3 (8:39); klik hier.
Video 3 behandelt leesrijpheid en de leesrijpheidstoets. Samenvatting:
   De leesrijpheid stellen we vast met de leesrijpheidstoets. Deze bestaat uit twee proeven: de schrijfproef waarin het kind woorden schrijft die het kan (of meent te kunnen) schrijven, en de leesproef. Met de letters uit de schrijfproef maakt de proefnemer drie woorden van drie letters en twee woorden van vier letters. Als een kind beide proeven als jong schoolkind doet, is het leesrijp.

Tussen de video’s 3 en 4 worden van vijf kinderen voorbeelden van de leesrijpheidstoets gegeven. Het jongste kind van deze vijf dat leesrijp blijkt te zijn is 4;5 en het oudste 7;8.

Video 4 (9:17); klik hier.
In video 4 worden de eerste hoofdstukken van deel 1 van Zo ontdek ik het lezen! langsgelopen. Samenvatting:
   Het leesrijpe kind leert lezen in deel 1 van Zo ontdek ik het lezen! (klik hier). De allereerste ontdekbladen komen aan bod, namelijk voor ‘e’, ‘n’, ‘ee’, ‘è’, ‘t’ en ‘s’. Al na de letter ‘s’ kan het kind zinnetjes lezen.

Tussen de video’s 4 en 5 komen het ontdekblad voor ‘r’ en de leesboekjes bij OLL (klik hier) aan bod.

Video 5 (3:13); klik hier.
Video 5 laat de belangrijkste onderdelen van een hoofdstuk van deel 1 van Zo ontdek ik het lezen!: het ontdekblad en het lezen van woorden. Ook wordt op de demonstratiefilmpjes gewezen (klik hier).

Tussen de video’s 5 en 6 worden het lezen van zinnen, het bevorderen van begrijpend lezen, het bepalen van de schrijfrijpheid en het uitbeelden van letters besproken.

Video 6 (6:26); klik hier.
Video 6 schetst de organisatie van ontwikkelingvolgend leesonderwijs op de school. Dit onderwijs is groepdoorbrekend.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 29 december 2021

To top