Nieuwsbrief 15 (mei 2023)

1. Speerpuntennotitie van de WSK
Op 28 februari verschijnt de kerngroep van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) een speerpuntennotie. Daarin staan met betrekking tot het onderwijs aan het jonge kind de verschillen tussen de dominante opvattingen en praktijken aan de ene kant en de opvattingen van de WSK aan de andere kant.
   Er is een korte versie (klik hier) en een lange versie (klik hier). 

(in bewerking; de definitieve versie verschijnt eind mei 2023)

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 28 februari 2023