Leesrijpheid; van spelen met klanken en vormen naar leesles

Leesonderwijs óp het ontwikkelingsnivo
De cursus ‘Leesrijpheid’ staat al vijf jaar in de traditie van leesonderwijs dat aansluit óp het ontwikkelingsnivo van elk kind – van klanken en vormen (doorgaans groep 2) via hakken-en-plakken (doorgaans groep 3) naar spelling (doorgaans groepen 4-8). Dit leesonderwijs heet Ontdekkend Leren Lezen (OLL); zie ontdekkend leren lezen en ontdekkend leren.
   De cursus wordt sinds het najaar van 2017 ondersteund door het officiële onderwijsbeleid. Dat beleid was de afgelopen decennia gericht op (voorbereidend) leesonderwijs bóven het ontwikkelingsnivo van de leerlingen. Het huidige onderwijsbeleid verlegt de koers naar (voorbereidend) leesonderwijs dat aansluit óp hun ontwikkelingsnivo.

Onderbouw en leesspecialisten
De cursus richt zich op onderbouwleerkrachten én op leesspecialisten.  De cursus leert u om niet te vroeg met leesles te beginnen maar ook niet te laat. Door op tijd te zijn voorkomt u problemen als faalangst, afkeer van school en/of lezen, een kloof tussen technisch en begrijpend lezen, een terugval in groep 5 of 6 en functionele ongeletterdheid aan het eind van groep 8.
   Het beginsel ‘aansluiten óp het ontwikkelingsnivo van het kind’ geldt uiteraard niet alleen voor het leren lezen in de onderbouw maar ook voor het leren spellen in de bovenbouw. Er zijn dan ook de cursussen ‘Spellingsrijpheid’ voor bovenbouwleerkrachten (en leesspecialisten) en ‘Leesrijpheid en spellingsrijpheid’ voor alle leerkrachten (en leesspecialisten).

Kern van de cursus
De cursus heeft twee kernonderwerpen.
   Het eerste kernonderwerp is het zelfstandig leren uitvoeren en interpreteren van de leesrijpheidstoets. Deze toets bestaat uit twee proeven: de schrijfproef en de leesproef; zie formulieren.
   Het tweede kernonderwerp is het werken met OLL, en wel op twee nivo’s:
* Leerlingen die in neurologisch en psychologisch opzicht kleuters zijn, spelen met klanken en vormen. Voor hen is er het boek Klank- en vormspel; zie Klank- en vormspel.
* Leerlingen die in neurologisch en psychologisch opzicht jonge schoolkinderen zijn, leren lezen. Voor hen zijn er de delen 1 en 2 van het boek Zo ontdek ik het lezen!; zie deel 1 en deel 2.

Wat verder aan bod komt
Vijf andere onderwerpen zijn:
* Het bepalen van de rijpheid voor Klank- en vormspel.
* Het bepalen van de rijpheid voor het spellingsdeel 3 van Zo ontdek ik het lezen!.
* De neurologische basis van (voorbereidend) leesonderwijs.
* Materiaal van alle andere leesmethodes kan alleen bij OLL worden gebruikt, als alle letters erin in OLL aan bod zijn geweest.
* De organisatie aan uw school van leesonderwijs óp het ontwikkelingsnivo van alle leerlingen.

Vier lessen
De cursus bestaat uit drie lessen van elk drie uur.
   Er is een vierde les: de terugkombijeenkomst na 6-9 maanden. Daarop kan men allerlei punten met elkaar en met de docent bespreken: Hoe gaan de proeven? Hoe zijn de ervaringen op uw school met Klank- en vormspel en met Zo ontdek ik het lezen!? Hoe organiseert u OLL op uw school?

Lesstof
Klank- en vormspel, handleiding en speelboek voor niet-leesrijpe leerlingen (Germa van Dijk en Ewald Vervaet),
    Zo ontdek ik het lezen!, deel 1, handleiding voor leerkrachten en werkboek voor leesrijpe leerlingen (Ewald Vervaet),
    Zo ontdek ik het lezen!, deel 2, handleiding voor leerkrachten en werkboek voor leesrijpe leerlingen (Ewald Vervaet),
    Naar school; psychologie van 3 tot 8 jaar (Ewald Vervaet) en
    Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (Ewald Vervaet).

Prijzen (cursus excl. 21% BTW, pakketten excl. verzendkosten en 9% BTW)
Cursus:     € 295,00 –  drie dagdelen; de terugkombijeenkomst is gratis
Pakket A: €    35,00 – Kennismakingsboek OLL (PDF; uittreksels uit de negen OLL-boeken; ongeveer 13,5%) en Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (boek)
Pakket B: €    35,00 – delen van Klank- en vormspel (PDF; voor proefles aan klank- en vormrijpe kinderen; 12 van de 40 hoofdstukken) en Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (boek)
Pakket C: €    35,00 – delen van OLL, 1 (PDF; voor proefles aan leesrijpe kinderen; de hoofdstukken tot en met de letter ‘l’) en Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (boek)
Pakket D: €    35,00 – delen van OLL, 3 (PDF; voor proefles aan kinderen die rijp zijn voor ‘hand’/’rib’; de eerste 27 bladzijdes) en Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (boek)
Pakket E:  € 173,00 – de negen OLL-boeken (voor schoolbrede proef met de 20% van de leerlingboeken zonder watermerk) en Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (boek)
Pakket F:  € 173,00 – de negen OLL-boeken (met koopovereenkomst en veiligheidsregel in de leerlingboeken; voor thuisonderwijs) en Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (boek)
(Als u meerdere pakketten bestelt, ontvangt en betaalt u slechts één keer het boek Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis – tenzij u anders aangeeft)

Docent
dr. Ewald Vervaet

Aanmelden
ontdekkendleren@gmail.com

Verdere informatie
020 – 681.2529 info@ontdekkendleren.nl

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 28 januari 2020